Współpraca nauki z gospodarką: podpisanie listu intencyjnego między Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Uniwersytetem Gdańskim i Univentum Labs

Widok sali 411 - goście przy okrągłym stole

Fot. Alan Stocki

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Europie oraz trzecim pod względem wielkości eksporterem tego mięsa na świecie. Wartość produkcji sięga 43 mld złotych rocznie. Jednym z wyzwań, z jakim mierzą się zarówno hodowcy drobiu, jak i producenci jaj, jest salmonella. Przypadki wykrycia tych bakterii w krajach, do których polskie produkty są eksportowane, oprócz konieczności wypłaty odszkodowań, przynoszą poważne straty wizerunkowe hodowcom. Aby skutecznie wyeliminować zagrożenie, przedstawiciele branży drobiarskiej postanowili nawiązać współpracę ze światem nauki. W poniedziałek 1 lipca 2024 r. został podpisany list intencyjny między Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (KFHDiPJ), Uniwersytetem Gdańskim i Univentum Labs.

 

- Jesteśmy szczęśliwi, że udaje nam się dzisiaj spotkać w murach Uniwersytetu Gdańskiego i parafować to niezwykle ważne porozumienie - powiedział Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Po pierwsze - realizujemy nasze badania rozwojowe (…), ale również zawiązujemy wieloletnią - mam nadzieję - współpracę z Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, aby województwo pomorskie - nasz region - stało się prawdziwym liderem innowacji w bezpieczeństwie żywności. Jako chemik i specjalista od ochrony środowiska wiem doskonale, jak ważna jest bezpieczna żywność. Dzisiaj bez nowoczesnych rozwiązań badawczych, naukowych, bez innowacji w technologiach produkcji żywności nie mamy szansy, aby konkurować ze zdrową, bezpieczną i niezainfekowaną żywnością. Dlatego tak bardzo cieszę się, że dochodzi do podpisania tej ważnej dla nas i strategicznej umowy.

Po wypowiedzi Rektora UG głos zabrała II Wicewojewoda Pomorska, Anna Olkowska-Jacyno: - Myślę, że otwiera się nowa przestrzeń do rozmowy o bezpieczeństwie żywnościowym regionu, i nie tylko regionu - stwierdziła. Podkreśliła również fakt, że podjęta inicjatywa wiąże się z tzw. inteligentnymi specjalizacjami Pomorza. - To są takie specjalizacje, które wpisują się w obszar gospodarczy i są - po pierwsze - innowacyjne, po drugie maja ogromny potencjał rozwojowy, to zaś w konsekwencji prowadzi do konkurencyjności naszego regionu (…) Serdecznie państwu gratuluję i cieszę się, że Pomorze postawiło na wspólny rozwój i wspólne zdrowie: zdrowie mieszkańców, zdrowie zwierząt, rozwój środowiska - bo traktujemy to jako jeden ekosystem.

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Adam Gawrylik wyraził radość z uczestniczenia w przedsięwzięciu, które łączy się ze strategią województwa pomorskiego w zakresie zdrowej żywności. Ten pionierski projekt - według przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - ma szansę przysłużyć się nie tylko regionowi, ale także celom badawczym w skali całego kraju.

Przewodniczący KFHDiPJ, Paweł Podstawka, opowiedział o początkach przedsięwzięcia. - Projekt rozpoczął się trzy lata temu od kilku osób, które postanowiły przeznaczyć środki na pracę nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zwalczania salmonelli - wiedząc, że najlepszą promocją polskiego mięsa drobiowego będzie jego całkowita wolność od tych bakterii - powiedział. Sukcesem zespołu z udziałem prof. dr hab. Alicji Węgrzyn jest opracowanie banku szczepów salmonelli, które są charakterystyczne dla Polski. To rozwiązanie pozwoli nam uniknąć ewentualnych podejrzeń wobec gospodarki polskiej, związanych z zarażaniem bądź dostarczaniem produktów skażonych salmonellą. Pan Paweł Podstawka wskazał również na bardzo wysokie standardy narzucane przez Unię Europejską - co wymusza wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań, koniecznych w celu utrzymania się „w pierwszej lidze gospodarczej” w branży. Przewodniczący KFHDiPJ przypomniał także aktualną pozycję Polski w zakresie produkcji mięsa drobiowego w skali Europy i świata.

Prezes Zarządu Univentum Labs sp. z o.o., dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, przypomniał o wspólnie zrealizowanych projektach. Jednocześnie podkreślił, że przyszła współpraca będzie zakrojona na zdecydowanie szerszą skalę. Wyraził radość zarówno z zaufania ze strony dotychczasowych partnerów biznesowych, jak i z możliwości współpracy z naukowcami prowadzącymi pionierskie badania na UG. - Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że potrafimy łączyć naukę na najwyższym światowym poziomie z praktyką i otoczeniem biznesowym - podkreślił. - Walczymy o to, by ważny sektor polskiej gospodarki wygrywał w konkurencji światowej.

dr hab. Wojciech Bizon, prof. ug, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Paweł Podstawka podczas podpisywania listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego. Fot. Alan Stocki

Celem przyszłej współpracy między Uniwersytetem Gdańskim, Krajową Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i Univentum Labs (spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego) ma być stworzenie na Pomorzu ośrodka badawczego wyspecjalizowanego w zwalczaniu salmonelli. Mają w nim powstawać nowatorskie preparaty, które będą mogły być stosowane w całym cyklu produkcji mięsa i jaj i pozwolą na wyeliminowanie antybiotyków z hodowli drobiu.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, prowadzone badania odpowiadają na potrzeby Regionu Pomorza w obszarze Inteligentnej Specjalizacji nr 4, tj. Wspólne Zdrowie - Technologie medyczne w zakresie zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska jako jednego wspólnego ekosystemu. Każda ze stron zadeklarowała wolę współpracy w oparciu o posiadane doświadczenie, zasoby i możliwości. Uniwersytet Gdański wnosi takie zasoby, jak zespół naukowców, park maszynowo-laboratoryjny oraz know-how, Univentum Labs ma zapewnić infrastrukturę badawczą oraz wiedzę z zakresu prowadzenia projektów badawczych i wdrożeniowych, zaś KFHDiPJ - kapitał, materiał do badań oraz wiedzę o rynku. Szczegółowy zakres współpracy będzie regulowany odrębnymi umowami.

Wspólna inicjatywa Uniwersytetu Gdańskiego, KFHDiP oraz Univentum Labs otwiera możliwość powstania infrastruktury badawczo-rozwojowej, której w chwili obecnej nie posiada żadna uczelnia wyższa w kraju. Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań  w zakresie eliminacji salmonelli przyczyni się zaś do zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego nie tylko województwa pomorskiego, ale i całej Polski.

Karolina Żuk-Wieczorkiewicz/Zespół Prasowy