Dofinansowanie dla projektu wolontariatu Europejski Korpus Solidarności

1

Szansa na rozwój osobisty i zawodowy oraz wzmacnianie solidarności między ludźmi z poszanowaniem ich kultur i tradycji - to założenia dofinansowanego wolontariatu Europejski Korpus Solidarności.

Projekt wolontariatu Europejski Korpus Solidarności otrzymał dofinansowanie na działania w wysokości 36 624,00 euro. Nadzór nad realizację programu sprawuje Dyrektorka Biura Współpracy Międzynarodowej mgr Magdaleny Sawicz planowane jest zaangażowanie wolontariuszy w działania Biura Współpracy Międzynarodowej oraz we wsparcie inicjatyw realizowanych w Welcome Centre. Welcome Centre jest wizytówką Uniwersytetu dla gości zagranicznych, ale jest także miejscem dla społeczności uczelni, gdzie dostępna jest informacja i wsparcie w zakresie inicjowania i realizowania współpracy międzynarodowej. Razem z zespołem Biura Współpracy Międzynarodowej wolontariusze zbierać będą opinie od studentów i pracowników uczelni, aby zrozumieć ich potrzeby i lepiej dostosować ofertę działań integracyjnych w ramach istniejącego Welcome Centre. Będzie to cenne źródło informacji przy planowaniu i doskonaleniu działań integracyjnych. Wolontariusze będą zaangażowani w przygotowanie i realizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów, wystaw i koncertów. Ich zaangażowanie będzie kluczowe dla stworzenia atrakcyjnych i inspirujących inicjatyw, które przyczynią się do integracji międzykulturowej na uczelni.

- Projekt wolontariatu EKS to doskonała inicjatywa, szansa na rozwój osobisty i zawodowy dla młodych ludzi. Uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności wspierają ważne projekty solidarnościowe, zdobywając przy tym cenne doświadczenie zawodowe oraz doskonaląc umiejętności społeczne i językowe. Wolontariusze wzmacniają solidarność między ludźmi, z poszanowaniem ich kultur i tradycji, budując wspólnotę opartą na wspólnych obowiązkach i wzajemnym wsparciu - mówi Kierowniczka projektu mgr Magdalena Sawicz.

Wolontariusze będą mieli za zadanie regularne przygotowywanie treści na portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, platforma X itp. Publikacje te będą miały na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców i promocję różnorodnych wydarzeń, które wspierają integrację studentów oraz pracowników uczelni. Dzięki aktywnemu działaniu w mediach społecznościowych, uczestnicy wolontariatu pomogą uczelni w dotarciu do nowych osób i zbudowaniu większej społeczności zainteresowanej międzynarodowymi wydarzeniami. Pierwsze działania są przewidziane na listopad tego roku. 

1
oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy