Spotkanie Rektora UG z Konsulem Generalnym Chińskiej Republiki Ludowej

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego spotkał się w poniedziałek z Konsulem Generalnym Chińskiej Republiki Ludowej Fan Xiaodong. To pierwsza wizyta Konsula w progach uczelni po objęciu stanowiska w grudniu ubiegłego roku.

 

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Konsulatem Chińskiej Republiki Ludowej. Wspólnym celem uczelni i konsulatu jest między innymi kontynuowanie dobrych stosunków pomiędzy instytucjami poprzez współpracę z chińskimi uczelniami, wsparcie w procesie mobilności i wymiany zagranicznej studentów, promocja kultury i języka chińskiego na Uniwersytecie, a także współpraca z prężnie działającym przy UG Instytutem Konfucjusza.   

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim od września 2015 roku organizuje kursy języka chińskiego i warsztaty kulturowe prowadzone przez dyplomowaną kadrę. Jednostka jest także odpowiedzialna za przeprowadzanie certyfikowanych państwowych egzaminów językowych oraz przyznawanie naukowych Stypendiów Konfucjańskich, które pozwalają polskim studentom na wyjazd w ramach studiów do Chin.

Instytut istniejący od ponad 5 lat przy Uniwersytecie Gdańskim organizował i wspierał patronatem szereg wydarzeń naukowych, biznesowych i kulturalnych związanych z Chinami. Do najważniejszych z nich należały: coroczny konkurs „Most do Języka Chińskiego”, cykliczna konferencja „Kung fu/wushu”, Infoglob 2019 (wrzesień 2019), I Kongres Reprezentantów Instytutów i Klas Konfucjusza w Polsce (maj 2019) i Festiwal Podróżniczy Okiełznać Azję (luty 2020). Dodatkowo w 2020 roku powstała seria wydawnicza Instytutu „Za Wielkim Murem. Szkice o Chinach” w ramach, której zostały opublikowane dwie monografie poświęcone dalekowschodnim sztukom walki oraz przemianom chińskiej gospodarki.

Obecnie z oferty Instytutu, w ramach nauczania języka chińskiego, korzysta również kilka publicznych szkół podstawowych w Trójmieście.

Zespół Prasowy UG