Pandemia w studenckich wspomnieniach

zaraza

- Bez gwaru rozmów, tupotu kroków, wybuchów śmiechu, nerwowych szeptów, anegdotek, żartów i krzątaniny, a więc po prostu bez ludzi, ten Wydział okazał się jedynie wydziałem - napisał w swoim opowiadaniu Filip Rudolf, student I roku wydziału Prawa i Administracji UG. Literackie i pamiętnikarskie próby, dotyczące czasu pandemii nagrodzono w konkursach wśród przyszłych prawników i historyków naszej uczelni.

Pierwszy konkurs literacki pt. Tęsknię za tobą, Wydziale! ogłosił dla studentów jeszcze jesienią Dziekan WPiA UG. W zamyśle inicjatorów – konkurs na opowiadanie miał propagować kulturę i twórczość literacką oraz stanowić formę zaktywizowania studentów. Był wzorowany na podobnych inicjatywach organizowanych na wydziałach prawa na świecie np. na Yale Law School. 

 - Jesteśmy z Państwa dumni i bardzo szczęśliwi, że wpłynęło tyle prac – podkreślali organizatorzy. Wiele z powstałych tekstów było bardzo emocjonalnym zapisem doświadczeń czasu izolacji, poczucia zagrożenia i niepewności. - Prace – nie pozbawione wątków autobiograficznych – stały się w naszych rękach cennym depozytem – deklarowali organizatorzy. Ich zdaniem, konkurs, który miał być przede wszystkim dobrą zabawą, stał się dzięki uczestnikom poruszającym  świadectwem emocji, pragnień i tęsknoty za wydziałem.

Przyznano nagrodę główną w wysokości 1000 zł oraz dziesięć wyróżnień. Wszystkie nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej wydziału. Zapowiadane są kolejne edycje literackiego konkursu na nowe tematy.

I nagrodę w konkursie na WPiA przyznano Filipowi Rudolfowi studentowi I roku kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe (tryb niestacjonarny) za pracę pt. Pani T. Jury postanowiło również o przyznaniu wyróżnień. W tym gronie znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Wiktoria Bączek (Kryminologia, studia stacjonarne, II rok, studia licencjackie) - praca pt. Wspomnienie; Ksawery Hajdamowicz (Prawo, studia stacjonarne, III rok)  - praca pt. Po śladach; Łucja Konieczna (Prawo, studia stacjonarne, II rok) – praca pt. Czy warto; Joanna Majkowska (Prawo, studia stacjonarne, V rok) – praca pt. Dzień z życia aplikanta; Małgorzata Milewicz (Prawo, studia stacjonarne, V rok) – praca pt. Cień nadziei; Emanuela Olszewska (Prawo, studia stacjonarne, II rok) – praca pt. Tęsknię za Tobą W. Tango zapominania o nieżyciu; Martyna Stein (Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne, II rok, studia licencjackie) – praca pt. List do Wydziału Prawa i Administracji; Tomasz Szreder  (Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne, I rok, studia licencjackie) - praca pt. Czarny Gdańsk: Przebudzenie; Kamila Teodorska  (Prawo, studia stacjonarne, IV rok) – praca pt. Ciało.

Nieco mniej prac wpłynęło na konkurs zorganizowany przez Wydział Historycznym UG. Organizatorzy kierowali go do studentów wydziału pragnąc, aby doświadczenia z izolacji, poparte analizą różnych źródeł pisanych i ikonografii pozostawiły zapis kronikarski roku 2020 na wydziale.

Z konkursowych prac wyłania się obraz ludzi w zmienionej sytuacji rodzinnej, finansowej, często zmuszonych do powrotu do rodzinnych miejscowości. - Po tych pracach widać jak bardzo pandemia „przeorała” i odmieniła  tych młodych ludzi. Widać tęsknotę za życiem studenckim  – dodaje prof. dr hab. Tadeusz Stegner, przewodniczący konkursowego jury.

Na konkurs kronika pandemii wpłynęło sześć prac z krajoznawstwa, historii sztuki i niemcoznawstwa. - Spodziewaliśmy się, że będzie więcej prac z ujęciem historycznym i z historii. Nie było ich i tym jestem nieco rozczarowany – wyjaśnia prof. Tadeusz Stegner. Ogólnie jednak ich poziom ocenia dość wysoko. - Napisane są ładnym, literackim językiem – to nas podbudowało – dodaje.

Najlepszą okazała się praca Damiana Laskowskiego z III roku niemcoznawstwa. Nagrodę w wysokości 700 zł, ufundował Dziekan Wydziału Historycznego. Dodatkową nagrodą dla autora wyróżnionej pracy będzie jej publikacja w kolejnym tomie Studia Historica Gedanensia.

Za oryginalność  pomysłu wyróżniono także pracę Piotra Jakubowskiego z II roku etnologii. – Byliśmy w gronie jury bardzo zgodni w ocenie prac. Wyniki były jednogłośne – dodaje prof. Tadeusz Stegner.

 

Nagrodzone prace literackie studentów Wydziału Prawa i Administracji UG można przeczytać: 

https://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/konkurs_literacki

oprac. Ewa Cichocka / Zespół prasowy UG