Między nauką a biznesem. Poszukiwani eksperci merytoryczni

Zostań ekspertem merytorycznym - webinar

Naukowców chętnych do współpracy w roli ekspertów merytorycznych poszukują realizatorzy projektu µGranty B+R dla przedsiębiorstw, wzmacniającego współpracę pomiędzy światem nauki, a światem biznesu na Pomorzu.

Dzięki projektowi µGranty B+R dla przedsiębiorstw, pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie dla usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. zł. To pierwszy taki projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, kierowany do pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Morskiego.

- To duża szansa dla pracowników naszej uczelni, żeby silniej zafunkcjonowali jako partnerzy dla przedsiębiorców Pomorza – twierdzi dr Andrzej Poszewiecki, wiceprezes spółki celowej UG Techtransbalt. Liczy, że zainicjowana współpraca będzie kontynuowana, a UG zbuduje silniejszą markę, jako podmiot otwarty na współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Operatorem projektu jest Excento Sp. z o.o. – Spółka celowa Politechniki Gdańskiej realizująca projekt w partnerstwie z Centrum Innowacji Medycznych SP. z o.o. – Spółka Celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Techtransbalt Sp. z o.o. – Spółka Celowa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza.

- Dzięki programowi, przedsiębiorcy będą mogli aplikować o dofinansowanie na usługi badawczo-rozwojowe  prowadzące do  powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi -  wyjaśnia Kamila Szczerbowska, Broker Innowacji w projekcie mikrogranty. Więcej Informacji.

Wydarzeniem rozpoczynającym realizację projektu jest rekrutacja ekspertów merytorycznych.

W tym celu 9 lutego o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla chętnych naukowców, potencjalnych kandydatów na ekspertów w formie webinaru pt. Zostań ekspertem merytorycznym w projekcie μGranty B+R dla przedsiębiorstw.

- Zadaniem ekspertów będzie pomoc przedsiębiorcy, aby wstępny pomysł na badanie B+R, przekształcić w agendę badawczą, pokazującą po kroku jak uzyskać zamierzony cel czyli stworzenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi – wyjaśnia Kamila Szczerbowska.

Spotkanie poprowadzą Krzysztof Malicki, ekspert z doświadczeniem w komercjalizacji wyników badań naukowych i Piotr Markowski, kierownik projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw. Zaprezentują oni możliwości udziału naukowców w projekcie oraz zakres zadań przewidzianym dla pracowników oraz zespołów naukowych.

 

Zapisy

Więcej informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać w TechTransBalt sp. z o.o.: kamila.szczerbowska@techtransbalt.ug.edu.pl

Więcej informacji

Facebook

Ewa Cichocka/ Zespół Prasowy UG