Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Prof. dr hab. Józef Adam Liwo. Fot. Piotr Pędziszewski

Prof. dr hab. Józef Adam Liwo z Wydziału Chemii oraz dr hab. Artur Szutta, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali Nagrodę Ministra Edukacji za wieloletnią działalność naukową i znaczące osiągnięcia na tym polu.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienia dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców. Laureaci cieszą się uznaniem zarówno pracowników uczelni, jak i instytutów badawczych oraz naukowych.

Przyznawane są w 5 kategoriach - za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Prof. dr hab. Józef Adam Liwo z Katedry Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UG, teoretyk, naukowiec uwielbiający pisać programy komputerowe, pasjonujący się nauką języków obcych, nawet tak egzotycznych jak koreański, otrzymał nagrodę  za całokształt dorobku naukowego. To ważna kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną.

Laureaci tej kategorii to osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

dr hab. Artur Mariusz Szutta, prof. UG

Dr hab. Artur Mariusz Szutta, prof. UG. Fot. Arek Smykowski

Nagroda w kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej powędrowała do dra hab. Artura Mariusza Szutty, prof. UG z Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UG, specjalizującego się w filozofii społecznej, etyce i metaetyce. Autora dwóch książek: Obywatelskie nieposłuszeństwo (Warszawa 2011), Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła (Lublin 2018); redaktora naczelnego "Filozofuj!"; miłośnika piłki nożnej i nauki języków obcych (w tym języka chińskiego).

Nagroda jest przyznawana m.in. za: prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń; prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności; prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury; kierowanie zespołami badawczymi.

Więcej informacji: www.gov.pl

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Laureaci nagród Ministra Edukacji i Nauki 107.5 KB
EMW/Zespół Prasowy UG