Naukowiec Przyszłości z Uniwersytetu Gdańskiego

dr Illia Serdiuk

Nagrodę Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii  Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości  dla dra Illii Serdiuka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG przyznało  Centrum Inteligentnego Rozwoju. Tym samym doceniono badania naukowca w  projekcie Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru.

Przypomnijmy, że projekt, którego kierownikiem jest dr Illia Serdiuk z Zakładu Biomateriałów i Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki Doświadczalnej otrzymał finansowanie w wysokości 1,5 mln zł w ramach Programu LIDER XI z NCBiR.

Rozwiązanie zastosowane w  projekcie polega na konwersji (przemianie) energii słonecznej w chemiczną w postaci wodoru. Zostaną w tym celu użyte wyłącznie organiczne materiały w tym nowe oryginalne struktury, co ma znacznie obniżyć cenę wytwarzania i utylizacji na dużą skalę. Mimo, że w Europie energetyka wodorowa jest bardzo młodą branżą, rozwija się bardzo dynamicznie i przewiduję się coraz większe zapotrzebowanie na technologię wytwarzania wodoru, tym bardziej za pomocą źródeł odnawialnych energii.

Nagroda Naukowiec Przyszłości przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju  (CIR) badaczom z wizją na przyszłość, realizującym badania i projekty służące ludziom, otwartym na informowanie społeczeństwa o realizowanych badaniach i wykazujących się proaktywną postawą na współpracę biznesową.

- Nagradzamy autorów badań, którzy chcą wynikom swoich prac dać szansę wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. Naszą misją jest popularyzowanie wyników badań aby były użyteczne i społecznie wykorzystywane informuje CIR.

- Zrozumienie, że takie badania są uważane za priorytetowe i warte inwestycji nie tylko przeze mnie i naszą grupę badawczą, ale też doświadczonych specjalistów w składzie Kapituły przyznającej nagrodę, jest bardzo istotne i motywujące dla mnie – mówi laureat. Jego zdaniem, ważnym wydarzeniem związanym ze wręczeniem nagrody jest także Forum Inteligentnego Rozwoju. - Daje ono unikalną możliwość kontaktu naukowców z przedstawicielami biznesu i samorządu. Dzięki uczestnictwu w Forum liczę na dalsze kroki w rozwoju moich pomysłów i możliwości ich wdrożenia - dodaje.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG