UG dba o język i kulturę kaszubską

flaga kaszubska

Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął dziś uchwałę w sprawie działań w zakresie ochrony i rozwijania języka oraz kultury kaszubskiej. Uchwałę w języku kaszubskim odczytał prof. Cezary Obracht – Prondzyński.

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą badania związane nie tylko z językiem kaszubskim oraz z kulturą i historia regionu. Wydział Filologiczny prowadzi od 2013 roku etnofilologię kaszubską.

Jak deklarują Senatorowie UG środowisko akademickie Uniwersytetu Gdańskiego będzie nadal wspierało społeczność kaszubską w działaniach zmierzających do zachowania języka, jako najważniejszego elementu dziedzictwa i tożsamości Kaszubów oraz kształcenie kadr, które będą zarządzać rozwojem języka i kultury kaszubskiej zarówno w edukacji, jak i w sferze publicznej tzn. w mediach, w redakcjach i wydawnictwach, w instytucjach kultury, czy w administracji państwowej i organizacjach pozarządowych.

Jak podkreślił rektor prof. Piotr Stepnowski:Uniwersytet Gdański jest częścią Pomorza, nierozerwalnie związany jest więc, także przez pracowników i studentów, z Kaszubami. O kulturę i język kaszubski trzeba dbać w sposób szczególny, ponieważ na nich wspólnie budujemy swoją tożsamość kulturową i nasze regionalne dziedzictwo. To nasza naturalna misja i element strategii Uniwersytetu Gdańskiego we wspieraniu działań.

Uchwała w języku kaszubskim odczytana przez prof. Cezarego Obrachta - Prondzyńskiego

MNG / Zespół Prasowy UG