Komunikat w sprawie szczepień

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zaufanie, jakim dotychczas nas Państwo obdarzyliście. Pracujemy w dynamicznie zmieniającym się środowisku stąd nie zawsze komunikaty, które przekazujemy są jasne i precyzyjne. Czynimy starania zaprezentowania Państwu przekazu opartego na faktach i naszej najlepszej wiedzy.

4 marca 2021 podczas konferencji prasowej, Szef KPRM, min. Michał Dworczyk przekazał informację o wydłużeniu terminu zakończenia szczepień nauczycieli do 14 marca 2021 roku. W związku z tym, mając na uwadze chęć zapewnienia Państwu maksymalnego, możliwego poziomu bezpieczeństwa podczas oczekiwania na szczepienie, musimy dokonać zmian w procesie szczepień pracowników i doktorantów UG.

Dalsze działania będą następujące:

1. Dla lokalizacji Gdynia oraz Wejherowo

Nawiązaliśmy rozmowy ze Szpitalami Pomorskim sp. z o.o., podmiotem zarządzającym Szpitalem św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Szpitalem Morskim im. PCK w Gdyni, Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie oraz Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w celu usprawnienia procesu szczepienia pracowników i doktorantów UG oraz zapewnienia bezpieczeństwa. W efekcie dalsze działania będą następujące:

    1. Szpitale otrzymają zgłoszenia i skierowania pracowników i doktorantów UG 5.03.2021 roku.
    2. Szpitale wspólnie z UG sporządzą szczegółowy harmonogram szczepień pracowników i doktorantów UG uwzględniający możliwości zapewnienia bezpieczeństwa we wskazanych lokalizacjach. W związku z tym może się zdarzyć, w której szczepienie odbędzie się w innej, niż wybrali Państwo, lokalizacji ale w ramach Szpitali Pomorskich sp. z o.o. O tym fakcie pracownicy i doktoranci UG zostaną poinformowani drogą mailową lub sms.
    3. Pracownicy oraz doktoranci UG otrzymają informację sms z adresu IRK UG z terminem podania I dawki szczepionki. Pracownicy oraz doktoranci zostaną zaszczepieni zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

2. Dla lokalizacji Gdańsk UCK

Pracownicy oraz doktoranci UG zostaną zawiadomieni telefonicznie przez UCK o terminie szczepienia bądź też otrzymają sms od UCK na numer podany podczas zgłoszenia z instrukcją postępowania.

3. Dla lokalizacji Amber Expo

Do pracowników oraz doktorantów UG trafiła ankieta. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie w celu ustalenia harmonogramu szczepień.

 

Informujemy, że termin podania II dawki zostanie ustalony indywidualnie podczas wizyty w szpitalu.

Przekazujemy Państwu prośbę od wszystkich współpracujących szpitali o bezwzględne stosowanie się do ustalonych terminów.

Zespół Prasowy UG