życie akademickie
W ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej skierowanego do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego przyznano granty zespołowe i indywidualne. Wśród laureatów znalazł się zespół, który będzie realizował projekt, dotyczący aktualnych kwestii językowych pt. Bariery komunikacyjne migrantów w środowisku polskojęzycznym. Sytuacja osób słowiańsko- i niesłowiańskojęzycznych na Pomorzu.   Przypomnijmy, że Program…
życie akademickie
Dr Irena Chawrilska z Wydziału Filologicznego UG została dyrektorem Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG. To nowa,  ogólnouniwersytecka i pozawydziałowa jednostka, koordynująca wszystkie działania związane  z nauczaniem jęz. polskiego jako obcego. Dotychczas kursy i szkolenia w zakresie nauczania języka…