życie akademickie
Na stronie Times Higher Education ukazał się artykuł, w którym opisana jest pomoc niesiona Ukrainie przez społeczność akademicką naszej uczelni. Autorką jest dr Agnieszka Piotrowska, z Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego. "Każdy uchodźca z Ukrainy dostanie to czego potrzebuje. Nie tylko ubrania i jedzenie, ale także książki i zabawki. Ludzie przynoszą tyle darów, że trudno jest sobie z nimi wszystkimi poradzić…
nauka
Times Higher Education po raz trzeci opublikował zestawienie uczelni wyższych realizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Uniwersytet Gdański uzyskał wysoką pozycję w zakresie realizacji Celu 14. „Życie pod wodą”, znajdując się w przedziale 101-200 na 379 uczestników z całego świata. W tym samym przedziale notowany jest w…