życie akademickie
Informatyka, Kryminologia, Filologia angielska oraz Psychologia – to, jak do tej pory cztery najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wybierane przez kandydatów na Uniwersytet Gdańskim podczas rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. Uczelnia zaplanowała w tym roku przyjęcie blisko 12 tys. osób. Lipcowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na…
życie akademickie
W sierpniu rusza rekrutacja do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia oferuje kształcenie w: Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Funkcjonujące od 2019 r. szkoły doktorskie kształcą doktorantów przygotowując ich do…
życie akademickie
Uniwersytet Gdański, największa w regionie pomorskim uczelnia, oferuje kształcenie na 87 kierunkach studiów w zakresie ponad 200 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Wykształcenie można zdobywać także w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych. W roku akademickim 2021/2022 na studentów czeka kilka nowości…