portal naukowy
Miała zostać terapeutą behawioralnym dzieci z trudnościami rozwojowymi. Oddała się jednak psychologii eksperymentalnej. Dr Aleksandra Mańkowska z Zakładu Neuropsychologii Instytutu Psychologii WNS bada procesy związane z orientowaniem uwagi wzrokowej w przestrzeni horyzontalnej i wertykalnej, a jej trening adaptacji pryzmatycznej jest szansą na długotrwałe polepszenie jakości życia osób zmagających się z wahaniami…
nauka
Jest neuropsychologiem oraz inżynierem elektroniki ze specjalnością w technikach multimedialnych. Pasjonuje ją ludzki mózg oraz zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów. Jest współautorką kilkunastu artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, ma również za sobą kierowanie złożonym projektem badawczym w ramach grantu NCN PRELUDIUM 5. Jego zwieńczeniem jest rozprawa doktorska „Neuronalne i poznawcze mechanizmy…