życie akademickie
Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Na trzeciej liście rankingowej znalazło się pięcioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finansowanie. Są wśród nich: dr Karolina Rudnicka z Wydziału…
nauka
Dr Urszula Zarzecka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN. Na realizację swojego projektu "Rola periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori", otrzymała finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł W ramach projektu MINIATURA dr Urszula Zarzecka planuje sprawdzić rolę…
nauka
Dr Anna Iglikowska z Wydziału Biologii UG. Dr Anna Iglikowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką konkursu Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki. Projekt naukowczyni pt.: "Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda)", w ramach którego obserwowany będzie…
nauka
Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego.   Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu…