życie akademickie
Wydział Nauk Społecznych – serce tegorocznych Dni Otwartych UG, od samego rana odwiedzają licznie tegoroczni maturzyści, który przyszli poznać ofertę Uniwersytetu Gdańskiego. Dni Otwarte to też okazja do zaczerpnięcia wiedzy na temat nadchodzącej rekrutacji na studia, ale przede wszystkim szansa na poznanie uniwersytetu od podszewki. Otworem stoją dla…