życie akademickie
8 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcone sytuacji Uczelni po rezygnacji dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG z funkcji Rektora. Przed formalnym otwarciem posiedzenia do Senatorów zwrócił się prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Podziękował za nadanie mu tytułu doktora honoris causa UG w jubileuszowym roku Uczelni i zaapelował o…
życie akademickie
Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora UG, odbyło się 27 kwietnia 2020 w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczyła prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów UG, zgodnie ze Statutem…
życie akademickie
Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 odbędą się 17 marca 2020 roku. Wyboru dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Gdańskiego, wchodzą wszyscy członkowie…