życie akademickie
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja pt. Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych pod red. dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, prof. UG i dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, prof. UG - doświadczonych nauczycieli akademickich. - W naszej intencji książka ma pobudzać do refleksji wszystkich, którzy chcą…
nauka
Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się nowa monografia dr. hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, „Filozofia Europejskiego Wymiaru Sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego”. Nowa monografia dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, Kierownika Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji pt. „Filozofia Europejskiego Wymiaru…