nauka
Zdjęcie przedstawia fitotron - pomieszczenie do hodowli roślin w kulturach in vitro.   „Opracowanie metod ochrony ex situ dla chronionych gatunków z rodziny wrzosowatych (Ericaceae)” – to projekt, który otrzymał finansowanie z programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Realizowany będzie przez Studenckie Koło Naukowe…
życie akademickie
W EkoParku UG znajduje się unikatowa ekspozycja zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego. Fot. Mateusz Ochocki/KFP Uniwersytet Gdański od lat zaangażowany jest w działania związane z ochroną i promocją środowiska. Uczelnia nie tylko chroni tereny zielone, wspiera…
nauka
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Gdańskiemu patentu na wynalazek, którego twórcami są naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wynalazek, który powstał w ramach realizacji projektu LIDER VI może znaleźć zastosowanie w…