Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą. UG na V konferencji Polskie Uczelnie w Światowej Perspektywie

Analiza kluczowych kwestii związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich uczelni oraz budową ich międzynarodowej postrzegalności (visibility) jest głównym celem dwudniowej konferencji w Warszawie, w której uczestniczą władze Uniwersytetu Gdańskiego.

V konferencja Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą rozpoczęła się dziś (15 lipca 2021) w Warszawie. Jest ona integralnym elementem International Visibility Project (IntVP) prowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w którym bierze udział 20 najlepszych polskich uczelni wyższych, w tym Uniwersytet Gdański.

- Budowanie Uniwersytetu Europejskiego to perspektywa nie tylko na najbliższą przyszłość, ale na kolejne dekady. Jest to budowanie nie tylko struktury organizacyjnej czy wypracowywanie formuły wspólnych badań i kształcenia, ale przede wszystkim budowanie europejskiej tożsamości, w samoświadomości wszystkich pracowników i w  każdym wymiarze funkcjonowania naszej uczelni - mówi prof. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. - Uczelnie, które współtworzą uniwersytety europejskie to wielcy wygrani nie tylko obecnie, ale na najbliższą i odległą przyszłość.

 

W ramach trwającego od 2018 roku projektu IntVP odbył się cykl interesujących spotkań, konferencji i warsztatów, podczas których osoby zajmujące się rankingami ze wszystkich zaangażowanych uczelni wspólnie analizowały metodologie czołowych rankingów światowych, swoje w nich miejsce, poszukiwały możliwości zaistnienia w przestrzeni tych wielkich światowych zestawień. - Wkładamy wielki wysiłek, by poprzez jak najlepsze zrozumienie mechanizmów rankingów światowych odszukać w nich niszę, w której będziemy mogli jako Uniwersytet pokazać się z jak najlepszej strony. 42 pozycja na 242 uczelnie z całego świata w zestawieniu THE Impact Rankings w zakresie realizacji celu 14. Life below water uzyskana w ubiegłym roku to powód do dumy dla UG oraz potwierdzenie jego silnej pozycji jako członka European University of the Seas -  SEA-EU – przekonuje Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, koordynator projektu IntVP na UG oraz pełnomocnik Rektora ds. rankingów.

Celem rozpoczynającej się konferencji jest analiza kluczowych kwestii związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich uczelni oraz budową ich międzynarodowej postrzegalności (visibility). 

Jak informują organizatorzy, dyskusje dotyczyć będą  umacniania pozycji polskich uczelni w badaniach naukowych, ich  miejscu w rankingach światowych z grupy „Big-4” i innych, uniwersytetach europejskich i akredytacjach międzynarodowych.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Edukacji. Otworzy ją prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący KRASP, rektor PŚl. Wśród prelegentów znajdą się światowej rangi specjaliści ds. rankingów, m.in. Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education, Lu Wang, menedżerka ds. rankingów w ShanghaiRanking Consultancy, Bob Morse, dyrektor ds. badań danych w US News & World Report, Andrew MacFarlane z Quacqarelli Symond (QS) oraz Gero Federkeil, szef U-Multirank.

Swoim doświadczeniem podzielą się również rektorzy i profesorowie czołowych polskich uczelni – m.in. prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM, prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ, prof. Marek Pawełczyk , przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej, prorektor PŚl, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Stanisław Kistryn, b. prorektor UJ, prof. Izabella Pisarek – prorektor UO, Joanna Osiejewicz, pełnomocnik prorektora UW ds. umiędzynarodowienia.

Dziś w programie wykład wprowadzający: Globalna superliga – dlaczego warto być wśród 1000 najlepszych uczelni badawczych na świecie wygłosi prof. Marek Kwiek – kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu. Komentatorką podczas sesji będzie dr Anna Budzanowska, przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju przy MRPiT.

Po zakończeniu dzisiejszych obrad  zostaną wręczone nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards, honorujące uczelnie wnoszące największy wkład w budowanie prestiżu polskiej nauki na świecie.

Więcej informacji:

http://perspektywy.org/warsaw2021/

Katarzyna Gregorowicz - Bielawska i Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy