Times Higher Education World Uniwersity Rankings – kolejna odsłona rankingów „by subject”

W opublikowanych 13 października  2021 r. zestawieniach dziedzinowych w zakresie Social Sciences Uniwersytet Gdański zajmuje czwartą pozycję wśród polskich uczelni.

W dziedzinie nauk społecznych uczelnia nasza notowana jest wśród 11 uczelni polskich i plasuje się zaraz za ścisłym podium zajmowanym przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (pozycja 401-500 na świecie w tym zestawieniu), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (klasyfikowany w przedziale 501-600) oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (601+). Uniwersytet Gdański na czwartym miejscu tabeli uczelni polskich zajmuje przedział 601+ na świecie a za nim sklasyfikowano UJ, UŁ, UMCS, UMK, UWM, UW oraz UWr . W sumie w tej kategorii notowano 870 uczelni z całego świata mających największy wkład w rozwój dyscyplin takich jak nauki o komunikacji i mediach, politologia i stosunki międzynarodowe, socjologia i geografia.

Warto podkreślić wysoką pozycję naszej uczelni w wybranych kryteriach. Uniwersytet Gdański we wskaźniku, jakim jest wpływ naukowy mierzony liczbą cytowań, zajmuje wśród uczelni polskich drugą pozycję (ustępując jedynie Uniwersytetowi SWPS), natomiast we wskaźniku Industry Income zajmujemy drugie miejsce ex aequo z UAM, zaraz po UJ.

Ranking przedmiotowe THE WUR „by subject” z roku na rok uwzględniają coraz więcej uczelni. Opierają się one na precyzyjnie opracowanych wskaźnikach, takich, jakie wykorzystywane są do stworzenia ogólnego rankingu Times Higher Education World University Ranking, ale metodologia ich wykorzystania została skalibrowana w celu dopasowania do poszczególnych dziedzin.

Metodologia: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2022-subject-social-sciences-methodology

Pełne wyniki zestawienia uczelni polskich w dziedzinie Social Sciences:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/social-sciences#!/page/0/length/25/locations/PL/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Pełne wyniki zestawienia THE WUR by subject dla Social Sciences:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/social-sciences#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Times Higher Education World Uniwersity Rankings
Opracowała: mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, Pełnomocnik Rektora ds. Rankingów