Apel Senatu UG w sprawie szczepień i certyfikatów

Senatorowie Uniwersytetu Gdańskiego podjęli, podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu, uchwałę będącą apelem w sprawie szczepień i bezpieczeństwa społeczności akademickiej uczelni.

 

Gwałtowny wzrost zachorowań i zgonów na covid widoczny jest również w uczelni, choć nie w tak dramatycznym wymiarze jak w skali ogólnopolskiej skali. Z najnowszych danych (a te zmieniają się z godziny na godzinę) jakie przedstawił Senatowi Prorektor ds. Studenckich prof. Arnold Kłonczyński, wynika, że w izolacji przebywa ok. 250 studentów i 38 pracowników UG.

W uchwale podjętej przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego dn. 25.11.2021 czytamy m.in. prośbę o dobrowolne przedstawienie przez pracowników i studentów certyfikatów poświadczających przyjęcie pełnego cyklu szczepień. Jak zapewnił Rektor prof. Piotr Stepnowski przedstawione informacje będą zabezpieczone zgodnie z przepisami RODO.

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed prof. Ewelina Król podziękowała za inicjatywę. Poparcie dla uchwały wyrazili także obecni na sali przedstawiciele Parlamentu Studentów i Doktorantów oraz pracowniczych związków zawodowych.

Osoby, które zdecydują się na przekazanie informacji o zaszczepieniu się mają na to czas do 01.12.2021. Informacje w jakiej formie można to zrobić pracownicy i studenci otrzymają wkrótce mailingiem.

Jednocześnie przypominamy, że w budynku dawnego rektoratu wciąż działa punkt szczepień.

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Uchwała Senatu 102.04 KB
MNG/ZP