Przyszłość sojuszu sześciu uczelni w SEA EU na Technical Working Group 

Spotkanie Technical Working Group zainicjowało cykl spotkań konsorcjum University of the Seas, SEA EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni Europy, których tym razem gospodarzem jest Uniwersytet Gdański.  

University of the Seas, SEA EU - to sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Powstał, by realizować wizję międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU) z międzynarodową współpracą naukową, innowacyjnością i transferem wiedzy. 

Przypomnijmy, że przez cztery dni na UG spotykać się będą członkowie Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego oraz Technicznej Grupy Roboczej SEA-EU z sześciu europejskich uczelni  (Gdańsk, Kadyks, Brest, Kilonia, Split i Malta). W sumie około 60 osób uczestniczących w międzynarodowym projekcie, wśród nich władze, koordynatorzy projektu i członkowie grup roboczych uczelni SEA EU. Część uczestników z sześciu krajów brała udział w spotkaniu osobiście, a część przy pomocy platformy – zdalnie.  

- Podczas pierwszego dnia przedstawiciele poszczególnych uczelni analizowali dotychczasowe osiągnięcia, działania sojuszu oraz usprawnienia, których wprowadzenie może być koniecznie dla jego przyszłości – mówi Marlena Rutkowska-Myzyk, kierownik biura SEA EU na UG.  

Jak podkreśla, spotkania i dyskusje zainicjowały także opracowywanie raportu końcowego z trzech lat działania sojuszy oraz przygotowania się do udziału w kolejnym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”.

 – Wśród poruszonych podczas obrad tematów znalazły się także kwestie dotyczące kursów intensywnych oraz mobilności wśród studentów, pracowników naukowych i administracyjnych – dodaje Marlena Rutkowska-Myzyk. 

Kolejny dzień będzie poświęcony spotykaniom Rady Zarządzającej i Komitetu Wykonawczego, w skład której wchodzą władze rektorskie i dziekańskie poszczególnych uczelni. Uczestnicy spotkania podsumują dotychczasowe prace w projekcie oraz wyznaczą priorytety i kierunki kolejnego etapu SEA-EU na następne sześć lat.  

Przypomnijmy, że od trzech lat uczelnie sojuszu z sześciu krajów pracują nad nowym modelem kształcenia i wymiany akademickiej, który zwiększy konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego, zapewni mobilność studentów i pracowników, a jednocześnie wpłynie na wyższą jakość kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych. 

Z gośćmi spotkają się także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych Pomorza i Gdańska. W programie, poza warsztatami projektowymi oraz obradami głównymi, przewidziane są wizyty w Olivia Business Centre oraz w Europejskim Centrum Solidarności.  

 

Fot. Piotr Wajda
Ewa K. Cichocka/Zespół Prasowy