Zajęcia online na Uniwersytecie Gdańskim

Na Uniwersytecie Gdańskim aż 73 procent zajęć na studiach stacjonarnych oraz 71 procent na studiach niestacjonarnych odbywa się obecnie w formie zdalnej.

 

Są to dane zebrane ze wszystkich wydziałów i innych jednostek uczelni. Procent ten jest niższy tam, gdzie znaczna część zajęć to ćwiczenia laboratoryjne, terenowe lub inne formy, których nie można zrealizować na odległość.

W formie zdalnej odbywają się równie zajęcia dla cudzoziemców studiujących w ramach programu Erasmus Plus oraz  innych umów międzyuczelnianych. Na przykład aż 90 procent zajęć dla studentów filologii polskiej z Harbinu odbywa się na odległość za pośrednictwem różnych platform edukacyjnych i z użyciem własnych materiałów edukacyjnych UG.

Do ciekawych propozycji należy oferta Centrum Wychowania Fizycznego, która zawiera zestawy ćwiczeń, np. trening fitness, które można wykonać w domu (#zostańwdomu, #trenujSAM).

Pracownicy UG nagrywają także wykłady online, udostępniając je studentom oraz np. słuchaczom Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku przy UG.

Zajęcia online na Uniwersytecie Gdańskim odbywają się za pośrednictwem portalu edukacyjnego UG, w ramach usługi MS Teams lub innych formach nauczania zdalnego stosowanych na poszczególnych wydziałach.

W realizację zajęć e-learningowych zaangażowało Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG, które przygotowuje wsparcie w zakresie rejestracji multimedialnych.

Liczba zajęć odbywających się w formach e-learningowych na Uniwersytecie Gdańskim sukcesywnie się zwiększa m.in. dzięki szkoleniom organizowanym z myślą o pracownikach UG. Zostały uruchomione szkolenia online z zakresu platformy MS Teams, zalecanej do zdalnego prowadzenia zajęć. 

Informacje nt. szkoleń, dostępnych zajęć online są dostępne dla pracowników UG przez Portal Pracownika.

Warto także dodać, że blisko 200 uniwersytetów z całego świata opublikowało do tej pory 600 bezpłatnych kursów online. Lista kursów uporządkowana według kategorii (informatyka, matematyka, programowanie, nauki humanistyczne, nauki społeczne, edukacja i nauczanie, zdrowie i medycyna, biznes, rozwój osobisty, inżynieria, sztuka i projektowanie, nauki ścisłe) została udostępniona także pracownikom UG. Informacje znajdują się na stronie.

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego