Uniwersytet Gdański przekazał specjalistyczny sprzęt na potrzeby utworzenia szpitalnego laboratorium diagnostycznego do walki z koronawirusem

Tym razem wysokospecjalistyczna aparatura w postaci dwóch termocyklerów Light Cycler 480 II, dwóch komór laminarnych klasy BSL-2 oraz sprzętu uzupełniającego zostały przekazane na potrzeby 7. Szpitala Marynarki Wojennej przy ul. Polanki w Gdańsku. Jest to szpital, który należy do krajowej sieci jednoimiennych placówek zakaźnych. Jeszcze w tym tygodniu Uniwersytet Gdański przekaże również  dwa aparaty do półautomatycznej izolacji materiału genetycznego koronawirusa.

Przekazany sprzęt pozwoli na uruchomienie kompletnego specjalistycznego przyszpitalnego laboratorium diagnostyki molekularnej w kierunku COVID-19. Dzięki temu możliwe będzie zwielokrotnienie liczby wykonywanych testów i znacząco szybsze diagnozowanie chorych z województwa pomorskiego.

Termocykler Light Cycler 480 II to wysokospecjalistyczna aparatura służąca do wykrywania materiału genetycznego wirusa metodą PCR w czasie rzeczywistym.

Wcześniej termocykler Light Cycler 480 II trafił z Uniwersytetu Gdańskiego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Do tej pory termocyklery Light Cycler 480 II i pozostały sprzęt służyły do badań naukowych i dydaktyki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed oraz na Wydziale Biologii UG. Sprzęt został przekazany przez wydziały na mocy porozumienia, które w imieniu uczelni podpisał Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała.

W ramach Wydziału Biologii UG przedsięwzięcie koordynowała prof. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju. Dr Łukasz Rąbalski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed zaangażował się w pomoc w przekazaniu sprzętu i szkolenie personelu. Całość koordynuje prof. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.

 

Fot. 1 Archiwum UG. Na zdjęciu Izabela Szczygielska, Diagnosta Laboratoryjny i Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością - jedna z organizatorek pracowni diagnostyki koronawirusa w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz dwa termocyklery Light Cycler 480 II do oznaczania materiału genetycznego koronawirusa metodą PCR w czasie rzeczywistym.

Fot. 2 Fot. Archiwum UG.  Na zdjęciu od prawej dr Łukasz Rąbalski i doktoranci UG, realizujących swoje prace w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów oraz Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych MWB: Weronika Hoffmann, Marcin Lubocki i Maciej Kosiński w nowym laboratorium 7. Szpitala Marynarki Wojennej  Wszyscy są zaangażowani w badanie próbek pacjentów na obecność wirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Photo from UG Archives. Picture shows Izabela Szczygielska, Laboratory Diagnostician and Quality Management System Specialist – one of the organizers of the coronavirus diagnostics laboratory  at the VII Navy Hospital in Gdańsk and two Thermal Cyclers Light Cycler 480 II apparatuses for marking genetic material of the coronavirus using PCR technology in real time.
Fot. Archiwum UG.  Na zdjęciu od prawej dr Łukasz Rąbalski i doktoranci UG, realizujących swoje prace w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów oraz Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych MWB: Weronika Hoffmann, Marcin Lubocki i Maciej Kosiński w nowym laboratorium 7. Szpitala Marynarki Wojennej  Wszyscy są zaangażowani w badanie próbek pacjentów na obecność wirusa wywołującego chorobę COVID-19.
Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego