Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to odpowiedź na problemy polskiej służby zdrowia i jej pacjentów

W Światowy Dzień Zdrowia miło nam poinformować, że Uniwersytet Gdański rozpoczyna kształcenie na kierunku "Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology". Jest to unikatowy i pierwszy w Polsce tego typu kierunek, zaprojektowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”. To kierunek na studiach niestacjonarnych II stopnia łączący spojrzenie ekonomiczne, prawne i techniczne. Potrzebny, szczególnie w czasach walki z wirusem Covid-19.

 

Wykładowcami są eksperci z trzech pomorskich uczelni oraz przedstawiciele pięciu przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia. Telemedycyna to kierunek, który z pewnością usprawni pracę w służbie zdrowia. Jest formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej na odległość, mając na celu poprawę zdrowia pacjenta. 

Wprowadzanie do ośrodków ochrony zdrowia oraz upowszechnianie w społeczeństwie systemów telemedycznych prowadzi do wzrostu komfortu pracy lekarzy i pacjentów i do ułatwienia dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi. 

Dodatkowo telemedycyna umożliwia zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów i nadzorowanie wyników jego leczenia, prowadzi również do zmniejszenia liczby hospitalizowanych pacjentów i zredukowania kosztów ich dojazdu do szpitali. 

Co istotne stosowanie systemów telemedycznych umożliwia także uzyskanie szybkiej diagnozy w ratownictwie medycznym, ułatwia dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub w wypadku wystąpienia katastrof naturalnych.

Absolwenci kierunku będą gotowi do pracy w podmiotach ochrony zdrowia wdrażających najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, jak również do zarządzania takimi procesami. Poznają nowoczesne rozwiązania telemedyczne, telematyczne i biomedyczne, a także dowiedzą się jak je skutecznie i zgodnie z prawem wdrażać w placówkach zdrowia. Otrzymają również kompleksową wiedzę na temat zarządzania projektami w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy i negocjacji.

Programy tego rodzaju prowadzą najlepsze światowe uczelnie, w tym europejskie i amerykańskie m.in.:  Harvard University (Healthcare Management) oraz the Stanford University (The Department of Health Research and Policy). W tym roku dołącza do nich Uniwersytet Gdański prowadząc zajęcia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia na dwóch wydziałach: Wydziale Ekonomicznym (odpowiedzialnym za rekrutację na ten kierunek) oraz na Wydziale Prawa i Administracji.

Od roku na Wydziale Zarządzania prowadzone są również studia I stopnia w trybie stacjonarnym: Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, które kształcą specjalistów potrafiących koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne - zarówno na poziomie administracji państwowej i samorządowej, jak i organizacji gospodarczych i w sektorze prywatnym. Ten kierunek także został uruchomiony w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.

Biuro Promocji