Sięgnij po dofinansowanie na realizację projektu badawczego

Wydział Biologii UG

Jeśli jesteś młodym naukowcem Wydziału Biologii UG, możesz  ubiegać się o dofinansowanie na własny projekt badawczy.  Termin składania wniosków do konkursu ogłoszonego przez Dziekana Wydziału Biologii UG mija 28 lutego br.

Do udziału w konkursie uprawnieni są zarówno pracownicy Wydziału Biologii UG nieposiadający stopnia doktora (zatrudnieni na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Biologii UG lub Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, których promotorzy afiliowani są na Wydziale Biologii UG) jak i pracownicy WB ze stopniem doktora (zatrudnieni na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych, pod warunkiem, że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 5 lat).

Konkurs Projektów Badawczych Młodych Naukowców na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ogłaszany co roku przez Dziekana WB, to program grantowy, który stanowi wsparcie młodych badaczy w realizacji zadań związanych z przygotowywaniem pracy doktorskiej, czy wstępnych elementów pracy habilitacyjnej, a także innych indywidualnych projektów badawczych - mówi dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Biologii UG. - Realizacja samodzielnych projektów na tym etapie naukowym rozwija umiejętności związane z planowaniem badań, racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi, ale też przygotowuje do aplikowania o środki zewnętrzne – dodaje.

Maksymalna kwota, ujęta we wniosku na badania, nie może przekraczać 7,5 tys. zł. W ramach projektu nie można planować zakupu aparatury, a zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu komputerowego można zaplanować tylko w przypadku, gdy nie będzie wymagane przeprowadzenie procedury przetargowej i zakupy będą merytorycznie uzasadnione w opisie projektu.

Regulamin konkursu

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2022 r. Zwycięzców konkursu wyłonieni Wydziałowa Komisja ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG