Poznańska Nagroda Literacka dla prof. Stanisława Rośka

Prof. dr hab. Stanisław Rosiek został laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza 2022.

W ramach pracy naukowej prof. Stanisław Rosiek zajmował się w latach 90. kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza. W 1997 r. opublikował książkę „Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety”, kontynuacją tych badań stała się wydana w 2013 r. książka „Mickiewicz (po śmierci)”. W badaniach mickiewiczowskich – obok nekrografii – zajmował się także naukową recepcją Mickiewicza. Plonem tych zainteresowań stała się wydana w 2011 roku antologia „Mickiewicz w Pamiętniku Literackim”, przedstawiająca na zasadzie pars pro toto ponad wiekowe kształtowanie się mickiewiczologii.

Drugą sferą badań naukowych i działań edytorskich stała się twórczość kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski, Mrożek). W ich ramach powstała kilkutomowa edycja „Rysunków zebranych” Sławomira Mrożka (1998–2001). W roku 2002opublikował antologię „Wymiary śmierci”, w 2008 eseje „[nienapisane]”, w 2010 tom szkiców „Władza słowa”.

Od kilku lat prof. Stanisław Rosiek zajmuje się głównie twórczością Brunona Schulza. Zapowiedzią tych badań był wydany w 2002 roku „Słownik schulzowski” (we współpracy z Włodzimierzem Boleckim i Jerzym Jarzębskim). Obecnie jest wydawcą „Dzieł zebranych” Schulza oraz redaktorem naczelnym ukazującego się od 2012 roku czasopisma „Schulz/Forum”. W 2021 r. ukazała się jego książka pt. „Odcięcie. Szkice wokół Brunona Schulza”.
*

Werdykt jury ogłosiła 22 kwietnia 2022 prof. Bogumiła Kaniewska, Rektorka UAM. Wręczenie nagrody odbędzie się 28 maja 2022 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie Poznańskiej Nagrody Literackiej

Laureatowi gratulujemy!

 

Prof. Stanisław Rosiek (ur. 1953 r. ) – historyk literatury, eseista i wydawca, związany od 1977 roku z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje”, w latach 70. zajmował się krytyką literacką. Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę „Bez autorytetu. Szkice” (1981), za którą w 1983 r. otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Jest współzałożycielem Wydawnictwa słowo/obraz terytoria, którym jako redaktor naczelny (a później także jako prezes) kieruje od 1995 r.

 

Tekst pochodzi ze strony Poznańskiej Nagrody Literackiej

oprac.zp