II Kongres Młodej Nauki – zostań referentem

grafka

Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub młodym naukowcem i chciał(a)byś zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy lub nawiązać kontakty naukowe, weź udział  w II. Kongresie Młodej Nauki, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 7-10 lipca 2022 r.

„Prawo w pogoni za rzeczywistością”, „Agrobiznes”, „Nowoczesne sposoby popularyzacji nauki”, „Dieta osób aktywnych”, „Nowoczesne podejście do syntezy organicznej”, „Oblicza instrumentalistki”- to tylko wybrane panele,  w ramach których można zgłaszać referaty. Tematyka wystąpień konferencyjnych nie będzie ograniczona, przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych.

Spis wszystkich paneli znajduję się na stronie https://kongresmlodejnauki.pl/panele/

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Zapisy i informacje o opłatach na stronie: https://kongresmlodejnauki.pl/referat-plakat/

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG