Co w praktyce oznacza społeczna odpowiedzialność uczelni? Rozmowa z dr hab. Barbarą Pawłowską, prof. UG

– Społeczna odpowiedzialność, to jest element idei zrównoważonego rozwoju. […] To w jaki sposób funkcjonujemy w społeczeństwie, w ekosystemie, w jaki sposób wpływamy na relacje, jaki mamy wpływ na ekosystem, zależy od indywidualnych decyzji. To bardzo ważne, żeby nasze decyzje były świadome i żebyśmy, podejmując je, mieli na uwadze także ich wpływ na całe społeczeństwo oraz relacje ze środowiskiem – mówi dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG.

Zapraszamy do przeczytania całej rozmowy Centrum  Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z profesor Barbarą Pawłowską na temat społecznej odpowiedzialności uczelni, Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz publikacji, jakie powstają z ich inicjatywy, w tym Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w dobie pandemii Covid-19.

– W 2020 roku, jak wszyscy wiemy, spotkała nas pandemia. Podczas spotkań członków Grupy Roboczej na początku pandemii zaczęto wymieniać się doświadczeniami związanymi z włączaniem się uczelni w walkę z Covid-19. Postanowiliśmy, że warto byłoby poświęcić tym działaniom katalog, ponieważ wpisują się we wszystkie dwanaście zasad społecznej odpowiedzialności uczelni – mówi dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG.

Dr hab. Barbara Pawłowska jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego oraz Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Rozmowę można przeczytać na stronie CZR UG

katalogi
deklaracja
Szymon Gronowski/Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG