Uniwersytet Gdański kształci dla Morskiej Energetyki Wiatrowej

– Uniwersytet Gdański traktuje strategicznie sektor morskiej energetyki wiatrowej – mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski w artykule dla BalticWind.EU. Serwis wydał raport kwartalny, w którym ukazała się informacja na temat oferty UG dla kadr offshore.

Trwa rekrutacja na studia 2022/2023. W tym roku oferta Uniwersytetu Gdańskiego to 89 kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia zaprasza również do kształcenia w szkołach doktorskich oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Lista kierunków tegorocznej rekrutacji została poszerzona o nowe specjalizacje, kształcące między innymi na potrzeby sektora energetyki odnawialnej, w tym morskiej energetyki wiatrowej. Ofertę Uniwersytetu Gdańskiego dla kadr offshore zaprezentował Rektor uczelni prof. dr hab. Piotr Stepnowski w raporcie kwartalnym Baltic Wind.

– UG traktuje strategicznie sektor morskiej energetyki wiatrowej mając na uwadze możliwość zastosowania wyników badań prowadzonych na uczelni oraz rozwój potencjalnego rynku pracy dla swoich absolwentów – mówi  prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Kierunki studiów prowadzonych na Uczelni zawierają w swoich programach komponenty kształcenia przygotowane z myślą o odnawialnych źródłach energii, sektorze offshore i morskiej energetyce wiatrowej. Należą do nich: Ochrona środowiska (studia I i II stopnia), Hydrografia morska (studia inżynierskie I stopnia, międzyuczelniany kierunek Wydziału Oceanografii i Geografii UG oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni), Oceanografia (studia I i II stopnia), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ze specjalizacją Międzynarodowy handel i transport morski (studia I i II stopnia).

Stale rozwijana jest również oferta studiów podyplomowych. Przyszli słuchacze mają do wyboru między innymi Studia Podyplomowe GIS – System Informacji Geograficznej. W październiku startuje również druga edycja Studiów podyplomowych na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska Energetyka Wiatrowa (MEW). W programie znalazły się przedmioty poświęcone między innymi prawnym zagadnieniom w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzaniu potencjałem MEW, bezpieczeństwu i kontroli wytwarzania energii w MEW, morskiemu planowaniu przestrzennemu oraz MEW w transformacji energetycznej.

Jak mówi Rektor, najbliższe semestry to kolejne, nowe kierunki. W roku akademickim 2023/2024 planowane jest otwarcie studiów II stopnia Oceanografia fizyczna stosowana dedykowanych właśnie dla sektora offshore. Z kolei już w tym roku ruszają nowe specjalności, w tym m.in. Morskie sektory offshore (studia II stopnia na kierunku Ekonomia).
 

Baltic

W publikacji Baltic Wind znalazła się obszerna informacja o ofercie Uniwersytetu Gdańskiego dla kadr morskiej energetyki wiatrowej. Raport kwartalny podsumowuje rozwój rynku morskiej energetyki wiatrowej w poszczególnych krajach regionu Morza Bałtyckiego. Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Koordynator wiodący w Grupie roboczej 5. Edukacja społeczna Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce podkreśla, że ukazywanie się tego typu publikacji jest bardzo ważne:

– Są one skierowane do branży, do osób zainteresowanych morską energetyką wiatrową. Raporty pokazują między innymi w jaki sposób zmienia się oferta edukacyjna w Polsce i na Pomorzu. Uniwersytet Gdański przygotowuje się i wchodzi w nowe sektory. Uczelnia bardzo szybko reaguje na potrzeby edukacyjne, które są powiązane ze zmianami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w regionie – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski zwraca uwagę na duże zaangażowanie Uniwersytetu Gdańskiego w inicjatywy edukacyjne na rzecz morskiej energetyki wiatrowej oraz uczestnictwo w naukowych gremiach:

– UG jest sygnatariuszem Porozumienia Sektorowego na rzecz Morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, posiada swoją reprezentację w Radzie Koordynacyjnej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorującej realizację porozumienia, ponadto jest członkiem Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, posiada swoich reprezentantów w Radzie ds. Innowacji Offshore czy przewodniczy grupie ds. Zrównoważonego Zarządzania Morzem Bałtyckim. Uniwersytet jest również członkiem konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”, którego celem jest skonsolidowanie i koordynacja działań na rzecz efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego i laboratoryjnego ośmiu polskich uczelni nadmorskich. Jednostką koordynującą tworzenie i prace zespołów eksperckich realizujących umowy z partnerami zewnętrznymi jest Centrum Analiz i Ekspertyz UG – wylicza Rektor UG w komentarzu dla BalticWind.EU.

Już 1 lipca w Sali Senatu Biblioteki Głównej UG odbędzie się spotkanie Grupy roboczej 5. Edukacja społeczna Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  do wzięcia udziału w spotkaniu o godz. 10.00.

Szymon Gronowski/CZR