Międzynarodowa konferencja filmoznawcza „Visible Evidence” tym razem w Gdańsku!

Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy i Wydział Filologiczny będą w dniach 10-14 sierpnia br. gospodarzami 28 edycji konferencji „Visible Evidence”. To jedna z najbardziej prestiżowych konferencji poświęconych filmowi i mediom w wymiarze światowym.

Wymyślona niemal 30 lat temu, wędruje po świecie, organizowana co roku w innym miejscu. Jej gospodarzami były m.in. ośrodki uniwersyteckie w takich miastach jak Los Angeles, Buenos Aires, Stambuł, Canberra, Sztokholm, i wiele innych.

W tym czasie„Visible Evidence” przestała być jedynie konferencją, a stała się istotną marką, miejscem wymiany myśli i informacji dzięki wspólnej liście mailingowej, formą nawiązywania kontaktów, a także realizowania i promowania inicjatyw wydawniczych. „Visible Evidence” to również prężne i liczne środowisko badaczy i praktyków – dokumentalistów. W tym roku konferencja, w wyniku kilkuletnich intensywnych zabiegów, zawitała do naszej części Europy, na Uniwersytet Gdański, co jest dla nas powodem do radości i dumy, a także potwierdzeniem wysokiej pozycji międzynarodowej naszej uczelni.

„Visible Evidence” u swojego zarania poświęcone było kinu dokumentalnemu, ale zgodnie z duchem czasu ta formuła uległa poszerzeniu i obecnie dotyczy wszystkich form dokumentowania rzeczywistości za pomocą ruchomego obrazu. W tym roku tematem konferencji brzmi „Images of History”, co oznacza, że w centrum uwagi znajdzie się sposób, w jaki ruchome obrazy kształtują naszą świadomość historyczną. Przedmiotem rozważań będą zarówno klasyczne filmy dokumentalne, jak i formy najnowsze, w rodzaju dokumentów interaktywnych. Przedmiotem refleksji będą wszystkie rodzaje dokumentalne, zarówno mainstreamowe dokumenty telewizyjne, jak dokumenty osobiste czy awangardowe i eksperymentalne. Mówiąc o historii, chcemy również pokazać naszym gościom, uczestnikom konferencji z całego świata, kawałek historii Gdańska, stąd jedno konferencyjne popołudnie odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności, zorganizowane we współpracy z tą instytucją.

W konferencji weźmie udział ponad 200 badaczy i praktyków z całego świata. Około 1/3 uczestników będzie się łączyć zdalnie.

Oprócz obrad pokazywane będą również filmy dokumentalne. Konferencja uzyskała wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Visible Evidence
Weronika Wolska/CF