Roman Tabisz nowym dyrektorem Biblioteki Głównej UG

Roman Tabisz odebrał dziś z rąk Rektora UG, prof. Piotra Stepnowskiego, nominację na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Nadanie

fot. Alan Stocki

- Z radością i ogromną satysfakcją przyjąłem powołanie na stanowisko Dyrektora BUG. Dostrzegam wiele wyzwań, które stoją przed biblioteką i przede mną osobiście. Musimy rozwijać się, nadążając za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem zarówno w skali naszej uczelni jak i w skali znacznie szerszej - mówi  Roman Tabisz. - Obok podstawowej działalności bibliotecznej polegającej na zapewnianiu dostępu do aktualnej wiedzy i stwarzaniu dogodnych warunków do jej zdobywania chciałbym, aby BUG stanowił przestrzeń, gdzie ludzie czują się dobrze i gdzie chętnie spędzają czas, przestrzeń, która tętni życiem i stanowi centrum kampusu nie tylko topograficznie, ale także w ten sposób postrzegana jest przez społeczność akademicką. Jestem pewien, że wspólnie z oddanym swojej pracy zespołem bibliotecznym stworzymy właśnie takie miejsce.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego wraz z sześcioma bibliotekami specjalistycznymi usytuowanymi na terenie całego Trójmiasta tworzy uczelniany system biblioteczno-informacyjny. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej upowszechnianiu nauki i kultury mieszkańcom miasta i regionu.

Misją placówki jest wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych na UG oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników zewnętrznych.

EMW/Zespół Prasowy UG