Henryk Machajewski profesorem nauk humanistycznych

Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dn. 1 sierpnia 2022 r., dr. hab. Henrykowi Machajewskiemu, prof. UG został nadany tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia. 

Profesor Henryk Machajewski zatrudniony jest w Zakładzie Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego UG.

W zakresie jego zainteresowań badawczych pozostaje kultura społeczności basenu Morza Bałtyckiego w okresie przedrzymskim, okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów.

Profesorowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy naukowej i dydaktycznej.

Prof. Henryk Machajewski
MN/Wydział Historyczny