Work-life balance w laboratorium. Otwarcie pokoju zabaw dla dzieci pracowników ICCVS

Otwarcie

Uniwersytet Gdański wspomaga pracowników Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i naukowym. Szóstego września Dyrektor ICCVS prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska wraz z Rektorem prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim otworzyli pokój zabaw w siedzibie centrum. Kilka sekund po przecięciu wstęgi do pełnego zabawek pomieszczenia wbiegły dzieci pracowników jednostki. 

- Ta inicjatywa jest konsekwencją realizacji w UG projektu Horyzont 2020 „Modifying Institution by Developing Gender Equaity Plans” (MINDtheGEPs) i potrzeby dążenia do równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym (life-work balance). Obecnie Europa zmierza ku równości płci, jednak nadal kobiety częściej niż mężczyźni rezygnują z pracy naukowej na rzecz opieki nad dziećmi - mówiła prof. Natalia Marek-Trzonkowska. - W naszym zespole 30 na 46 członków zespołu to kobiety. Jak każdy naukowiec chcemy zrozumieć procesy biologiczne, czy odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jednak nie chcemy być rozdarte między pracą a rodziną i nie chcemy, aby nasze dzieci myślały, że praca zabiera im rodziców. Ta wizja zrodziła pomysł na nasz Family Room.

prof. Ewa Łojkowska

prof. Ewa Łojkowska

O znaczeniu przedsięwzięcia w szerszym kontekście i o kolejnych statystykach prezentujących nierówność płci w polskim środowisku naukowym opowiedziała prof. Ewa Łojkowska, kierowniczka projektu MINDtheGEPs po stronie UG. Jednym z wymienionych przez naukowczynię problemów był niski odsetek kobiet na najwyższych etapach kariery naukowej. - Wśród profesorów uczelni 45% to kobiety, natomiast jeśli chodzi o profesorów tytularnych to wskaźnik ten spada do 25% - mówiła prof. Ewa Łojkowska.

Prof. Natalia Marek-Trzonkowska podziękowała wszystkim, którzy przysłużyli się do wcielenia w życie tej inicjatywy: prof. Piotrowi Stepnowskiemu, Zastępcy Kanclerza ds. Administracji Leszkowi Fiertkowi, prof. dr hab. Ewie Łojkowskiej oraz Annie Krajewskiej z ICCVS.

- Wiemy o ryzykach, z którymi muszą mierzyć się kobiety zajmujące się nauką. To jedno z wielu przedsięwzięć Uniwersytetu Gdańskiego, które przeciwdziała nierówności płci - powiedział Rektor UG otwierając, wraz z Dyrektorką ICCVS, pokój zabaw.

Dzieci pracowników ICCVS mogły obejrzeć miejsce pracy swoich rodziców, zobaczyć ciekawe eksperymenty oraz przymierzyć kombinezony ochronne.

fot. tekst Marcel Jakubowski