Rektorzy polskich uczelni o przyszłości szkolnictwa wyższego

O tym co czeka polskie i zagraniczne uczelnie wypowiadali się rektorzy, prorektorzy, przewodniczący instytucji naukowych i eksperci podczas konferencji pt. “Przyszłość szkolnictwa wyższego”. Jednym z gości panelu dotyczącego państwowych uniwersytetów był prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego poruszył kwestię niedofinansowania szkolnictwa wyższego i mówił o realizacji idei konfederacji uczelni Fahrenheita. 

Piętnastego i szesnastego września br. odbyło się dziewięć paneli. Każdy z nich prezentował inną perspektywę na obecną i przyszłą sytuację szkolnictwa wyższego. O sytuacjach w swoich ośrodkach opowiadali m.in. rektorzy uczelni ogólnouniwersyteckich, technicznych, artystycznych, jak i niepublicznych. Relację z obrad można znaleźć tutaj.

W panelu pt. „Przyszłość państwowych uczelni ogólnouniwersyteckich” wzięli udział Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Nowak, Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prof. Piotr Stepnowski oraz Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Uczestnicy dyskutowali m.in. o coraz większej konkurencji ze strony uczelni niepublicznych, finansowaniu ze środków państwowych oraz o pomocy udzielonej Ukrainie. 

prof. Piotr Stepnowski podczas konferencji

prof. Piotr Stepnowski

- Jestem głęboko przekonany, że pomyślna przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce jest bezwzględnie uzależniona od racjonalnej i przemyślanej polityki Państwa w zakresie budowania zaplecza intelektualnego kraju. Od tego zależy przecież i finansowanie i pozycja społeczna pracowników uczelni w końcu fundamentalna rola uczelni w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski - mówił prof. Piotr Stepnowski. - Dziś wciąż odczuwamy duży niedosyt w tym zakresie.  Po naukowców sięga się wyłącznie w sytuacjach kryzysowych, żeby wymienić tylko pandemię COVID-19 czy zatrucie Odry. Permanentne niedofinansowanie naszej działalności stało się codziennością. Niezależnie od tego niezmiennie uważam, że uczelnie dziś muszą skuteczniej oddziaływać społecznie, nie tylko symboliczne wypełniając trzecią misję czy trzecie kryterium ewaluacyjne, ale faktycznie wejść w silną interakcję z  otoczeniem i udowadniać konieczność obecności nauki i edukacji wyższej w życiu codziennym. Przekonując w ten sposób wyborców dowolnych opcji politycznych dużo łatwiej będzie nam naciskać na administrację rządową, co doprowadzi do jeszcze silniejszego wsparcia naszej działalności i dalszego rozwoju.

Organizatorem konferencji pod patronatem Przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka są Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG