Dofinansuj swoje koło naukowe. Ruszył nabór wniosków do programu MEiN

Studenckie Koła

Czy w twoim kole naukowe prowadzicie badania i potrzebujecie oprogramowania do popularyzacji ich wyników? A może chcecie zwiększyć wasze kompetencje miękkie? Na wszystkie te cele macie szansę uzyskać pieniądze z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Nabór wniosków kończy się czternastego listopada br. 

Do inicjatywy można zgłaszać projekty, które trwają do dwunastu miesięcy i wchodzą w zakres działań jednego koła naukowego. Maksymalne dofinansowanie to 70 tys. złotych. 

Wnioski będą oceniane według trzech głównych kryteriów. Po pierwsze według merytorycznej wartości projektu, na którą wpływają przewidywane rezultaty, użyteczność przedsięwzięcie oraz zasadność planowanych kosztów realizacji. Ocenie poddany zostanie także potencjał organizacyjny, techniczny i badawczy grupy realizującej przedsięwzięcie. Wyższą punktację otrzymają projekty, które korzystnie wpływają na rozwój społeczny kraju lub regionu. 

Środki można uzyskać na jeden z poniższych celów: 

  • Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii/rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników.
  • Transfer wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej.
  • Nabywanie przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych.
  • Zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Więcej informacji oraz wzory wniosków.

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG