Prof. Tomasz Puzyn z UG członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Wydziału Chemii UG.

17 września 2020r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. dr. hab. Tomasza Puzyna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na członka Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Nowy zespół komitetu  powołany został na kadencję 2020-2023.

Do zadań Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk należy m.in. inicjowanie, organizowanie i koordynowanie badań podstawowych i zastosowań metod analizy chemicznej w różnych dziedzinach nauki, techniki i gospodarki, rozwijanie chemicznych i fizykochemicznych metod oznaczania i rozdzielania związków nieorganicznych i organicznych, wdrażanie procedur metrologii chemicznej i zapewnienia jakości wyników analitycznych, promowanie osiągnięć w chemii analitycznej i reprezentowanie polskiej chemii analitycznej w organizacjach międzynarodowych.

Więcej informacji na stronie PAN.

Biuro Rzecznika Prasowego