Cztery patenty dla naukowców z Wydziału Biologii UG oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. Alicja Węgrzyn; fot. Alan Stocki

prof. dr hab. Alicja Węgrzyn; fot. Alan Stocki

Urząd Patentowy RP podjął decyzję o przyznaniu zespołowi naukowców z Wydziału Biologii UG oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN czterech patentów na wynalazek zapobiegający i zwalczający infekcje u ludzi i zwierząt, na bazie bakteriofagów.

Wynalazek pt.: „Zastosowanie fagów do zapobiegania i zwalczania infekcji wywołanych serowarami salmonella enterica u ludzi i zwierząt", wykorzystujący bakterio-fagii, decyzją UPRP, zyskuje ochronę w Polsce, o czym informuje Katarzyna Gronowska, Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG, koordynującego proces ochrony intelektualnej wynalazku i jego dalszej komercjalizacji.

W dzisiejszych czasach obserwuje się rozwój niekorzystnego zjawiska, wynikającego ze stosowania antybiotykoterapii. Z dnia na dzień zwiększa się liczba antybiotykoopornych szczepów bakterii, utrudniając skuteczne leczenie. W celu ograniczenia tego niekorzystnego trendu, zmieniane są regulacje prawne, m.in. w Unii Europejskiej, prowadząc do znacznego ograniczenia podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym. Antybiotyki są nadal jeszcze podawane na masową skalę, bez względu na to czy zwierzęta chorują czy nie – takich praktyk zakazuje nowe prawo UE.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauki wynaleźli rozwiązanie: w formie terapii, z wykorzystaniem bakteriofagów, zwaną „fagoterapią”. Jest to metoda oparta na wykorzystaniu specyficznych wirusów, które zwalczają wyłącznie komórki bakteryjne - również te, które stały się antybiotykooporne.

- Opracowany przez nas wynalazek, który zwalcza bakterie Salmonella Enterica, może być podawany zarówno zwierzętom (drób, bydło, trzoda chlewna) w hodowli przemysłowej jako środek prewencyjny bądź leczniczy oraz jako preparat bakteriobójczy we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego (do zabezpieczania mięsa, serów, jaj, owoców, warzyw, serów, soków, linii produkcyjnych) oraz w medycynie - mówi prof. dr hab. Alicja Węgrzyn,  kierownik projektu.

Twórcami wynalazku jest zespół naukowców w składzie: prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, mgr Katarzyna Kosznik–Kwaśnicka oraz mgr Łukasz Grabowski.

 

MB/CTT oprac. ZP