Informacja w sprawie złożenia mandatu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo,

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG z dniem 28 września 2020 r. na ręce Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Gdańskiego dr. Marka Głuchowskiego złożył mandat Rektora Uczelni.

Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Uniwersytetu Gdańskiego. Zgodnie ze Statutem UG, par. 49. ust. 2.,  Rektora Uniwersytetu Gdańskiego będzie zastępował Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. Prorektorzy, dziekani oraz kierownicy innych jednostek UG działają zgodnie z zakresem swoich obowiązków na podstawie pełnomocnictw Rektora.

Jutro, 29 września 2020 r., odbędzie się posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem prorektorów UG oraz Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, po którym zostanie wydany specjalny komunikat dot. dalszego postępowania związanego ze złożeniem mandatu Rektora.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, 28.09.2020

Załączniki
Biuro Rzecznika Prasowego