1,5 mln zł z Programu LIDER dla dr. Illii Serdiuka z UG

Na zdjęciu dr Illia Serdiuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Projekt „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru”, którego kierownikiem jest dr Illia Serdiuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER XI. Wysokość przyznanych przez NCBiR środków finansowych to 1,5 mln PLN.

Projekt jest zorientowany na dwa aktualne zagadnienia: udoskonalenie technologii "all-organic" OLED w zakresie czerwonym i bliskiej podczerwieni (NIR) oraz opracowanie technologii wytwarzania wodoru z wody za pomocą katalizatorów organicznych i odnawialnego źródła energii - światła słonecznego. Kluczowy akcent na tanich, małotoksycznych, wydajnych i łatwych w utylizacji materiałach organicznych ma obniżyć cenę i przybliżyć pojawienie się na rynku przyjaznych dla środowiska giętkich, lekkich, przezroczystych smartfonów i displejów OLED, oraz znaleźć nowe rozwiązanie dla wytwarzania czystego paliwa przyszłości, za który uważany jest wodór.

1. Technologia OLED. Na rynku optoelektroniki istnieje duże zapotrzebowanie na materiały organiczne i produkty, które je zawierają. W przypadku organicznych diod elektroluminescencyjnych szczególne zapotrzebowanie stanowią czerwone/NIR i niebieskie emitery do OLED. Projekt proponuje rozwiązanie problemów emiterów pierwszej grupy, czerwonych i NIR. Zapotrzebowanie rynkowe jest spowodowane poszukiwaniem sposobów uniezależnienia się od drogich, toksycznych metali ciężkich obecnie wykorzystywanych w OLED, i krajów, które je eksportują.  Ponadto firmy wprowadzające nowe produkty optoelektroniczne poszukują materiałów o nowych właściwościach, które pozwolą na stworzenie np. giętkich, lekkich, przezroczystych smartfonów i displejów. Organiczne materiały oferują takie możliwości. Podstawowym problemem jest niska stabilność urządzeń organicznych. Projekt proponuje rozwiązanie: selektywnie przyspieszyć procesy doprowadzające do luminescencji i w ten sposób obniżyć wydajność procesów niekorzystnych, powodujących destrukcję urządzeń.  

2. Fotokatalizator wytwarzania wodoru. Jeszcze większe zapotrzebowanie jest na technologię wytwarzania, magazynowania i użycia czystego i wydajnego rodzaju paliwa jakim jest wodór. W świetle coraz większych starań i inwestycji wielu krajów w kierunku redukcji emisji spalin i użycia nieodnawialnych źródeł energii, technologie używające energię słoneczną mają wyjątkowe duże zapotrzebowanie. Obecnie jedynym ogólnodostępnym sposobem magazynowania energii słonecznej w postaci energii elektrycznej są panele słoneczne. To fascynujące osiągnięcie nauki uzależnione jest jednak od zdolności akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej. Z kolei najlepsze akumulatory wykorzystują toksyczne i ciężkie (np. kobalt) oraz łatwopalne i wybuchowe (np. lit) metale, a dodatkowo cechują się drogą i skomplikowaną procedurą produkcji i utylizacji. Zaplanowane w projekcie rozwiązanie polega na konwersji (przemianie) energii słonecznej w chemiczną w postaci wodoru. Zostaną w tym celu użyte wyłącznie organiczne materiały w tym nowe oryginalne struktury, co ma znacznie obniżyć cenę wytwarzania i utylizacji na dużą skalę. Chociaż w Europie energetyka wodorowa jest bardzo młodą branżą, rozwija się bardzo dynamicznie i przewiduję się coraz większe zapotrzebowanie na technologię wytwarzania wodoru, tym bardziej za pomocą źródeł odnawialnych energii.

Grafika do projektu pt. „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru”
Biuro Rzecznika Prasowego