Wizyta Ambasadora Włoch na UG

W sobotę 30 listopada 2019 roku miała miejsce pierwsza wizyta Ambasadora Włoch Pana Aldo Amati na Uniwersytecie Gdańskim. Spotkanie Ambasadora z wykładowcami i słuchaczami Studiów Italianistycznych odbyło się w budynku Neofilologii przy pełnej frekwencji gdańskich italofilów. Podczas spotkania przebiegającego w niezwykle serdecznej atmosferze Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Piotr Stepnowski przywitał Ambasadora w języku włoskim i przedstawił dokonania uczelni w zakresie propagowania kultury włoskiej i nauczania języka włoskiego na Studiach Italianistycznych (jedynych takich studiach podyplomowych w Polsce). Pan Ambasador Aldo Amati, żywo zainteresowany inicjatywą italianistyczną na Uniwersytecie Gdańskim, wyraził radość i uznanie oraz zadeklarował wolę współpracy.

Interesującym punktem spotkania była rozmowa Ambasadora ze słuchaczami studiów italianistycznych, dotycząca, między innymi, możliwości znalezienia dobrych ofert pracy dzięki znajomości języka włoskiego. Pan Ambasador poinformował też zebranych o istotnych włoskich inwestycjach prowadzonych w Polsce.

Podczas rozmowy z Prorektorem przedyskutowano możliwości rozwoju współpracy UG z  uczelniami włoskimi oraz włoskimi instytucjami rządowymi, które wspierają propagowanie języka i kultury włoskiej za granicą.

 

dr hab. Dorota Karwacka-Pastor

Biuro Promocji