O wymogach przy składaniu wniosków habilitacyjnych i profesorskich opowiada prof. Grzegorz Węgrzyn

O najnowszych zmianach w procesie habilitacji oraz o wymogach przy składania wniosku profesorskiego opowiada Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn w ramach przewodników projektu MINDtheGEPs. Naukowiec UG tłumaczy m.in. kto musi pisać kolokwium habilitacyjne, jak zmienił się proces opiniowania wniosków oraz kiedy ktoś jest gotowy/a, aby starać się o tytuł profesora.

Materiały powstały w odpowiedzi na wyniki badań projektu MINDtheGEPs wśród społeczności akademickiej UG. - Według nich wielu pracowników i pracownic UG ma ciągle wątpliwości co do tego, jakie wymagania są stawiane osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego - opowiada prof. dr hab. Ewa Łojkowska, koordynatorka MINDtheGEPs.

Podobne wyniki zostały uzyskane przy badaniu wiedzy ws. wniosku profesorskiego, dlatego pod koniec obu przewodników swoje pytania prof. Grzegorzowi Węgrzynowi zadają dwie naukowczynie rozważające składanie wniosku habilitacyjnego - dr Magdalena Żadkowska oraz wniosku profesorskiego - dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG

MG
MINDtheGEPs