Teoretycy literatury - spotkanie koła naukowego i promocja książki

Koło Naukowe Teoretyków Literatury UG zorganizowało spotkanie poświęcone monografii Teksty internetu - internet tekstów.

 

W Instytucie Filologii Polskiej UG odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Teoretyków Literatury UG, które działa od 2008 r. Koło ma na swoim koncie wiele publikacji, współpracę z czasopismami oraz współorganizację kilku konferencji naukowych. Jego opiekunem jest dr Maciej Dajnowski.

W minioną środę, w progach Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnicy spotkania  mieli przyjemność posłuchać performatywnego czytania dramatu Konstrukt Jennifer Haley. W obsadzie znajdowali się studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego: Jan Szopa, Marta Kamyszek, Michał Fałtynowicz, Nicol Prądzyńska oraz Aleksy Poklękowski. Spotkanie poprowadziła Alicja Smaruj.

- To było ciekawe doświadczenie wcielenia się w wiele postaci, bądź dzielenia się jedną postacią między dwoma aktorami, zaznaczając jej fizjonomię i sposób zachowania w różnych światach. Przyjemnie pracowało się z tak interesującym tekstem - mówił prezes Koła Naukowego Teoretyków Literatury UG Jan Szopa.

Jednym z celów wystąpienia była promocja książki Teksty internetu - internet tekstów. Porusza ona ważne kwestie nowej humanistyki, jednak myślą przewodnią jest Internet. Analiza tego transdyscyplinarnego pojęcia może skupiać się na różnych podejściach nagromadzających się wokół językoznawstwa, medioznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa.

Młodzi autorzy starali się łączyć dyskursy oraz metody tego, co w aktualnej humanistyce jest żywotne, podjęli się analizy przedmiotu oraz wykazali się transdyscyplinarnym podejściem.

Redaktorami książki są: Michał Bolek, Karol Rawski, Maciej Dajnowski.

Zainteresowani Kołem Teoretyków Literatury UG mogą wysłać wiadomość mailową pod adres: kntl.ug@gmail.com

Teoretycy literatury książka
Oliwia Malczyk, studentka filologii polskiej, spec. dziennikarsko – publicystyczna