Konferencja z okazji Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją

Pixabay

Dane epidemiologiczne z ostatnich lat wskazują, że obecnie jednym z najistotniejszych wyzwań w obszarze zdrowia psychicznego jest diagnostyka oraz oddziaływania medyczne, psychologiczne i społeczne wobec osób, które doświadczają nasilonej autodestruktywności (samookaleczenia, próby samobójcze, uzależnienia itp.). Problematykę tę będzie można zgłębić na konferencji z okazji Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją, organizowanej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Rejestracja na Konferencję z okazji Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją trwa do 19 lutego. Pracownicy oraz studenci uczelni nie ponoszą opłaty za udział w wydarzeniu.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie stanowić przestrzeń do dyskusji i refleksji nad zrozumieniem złożoności mechanizmów autodestruktywności oraz stworzy możliwości do zapoznania się z najnowszymi wynikami autorskich badań, do wymiany poglądów, jak i do prezentacji oraz poszukiwania praktycznych rozwiązań – mówi dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG  z Wydziału Nauk Społecznych, współorganizatorka konferencji, twórczyni studiów podyplomowych z psychotraumatologii na UG.

Konferencja odbędzie się 23 lutego br.  na Wydziale Nauk Społecznych UG przy ul. Bażyńskiego 4. Start o godz. 9. W Programie zaplanowano sześć wystąpień: „I nic nie jest dość, i nic nie jest już. Kliniczno - filmowe wprowadzenie do mechanizmów autodestruktywności”, „Najgorszy wróg. Uwagi o autoagresji, depresji i żałobie”, „Specyficzność całkowita oraz częściowa zachowań autodestrukcyjnych w wybranych zespołach genetycznych”, „Zachowania autoagresywne w przebiegu depresji u adolescentów ze spektrum zaburzeń autystycznych”, „Poszukiwanie bezpieczeństwa w psychoterapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”, „Kryzys suicydalny - osobiste wartości, rozwijanie uważności i elastyczności psychologicznej”.

Pełny program konferencji: https://wns.ug.edu.pl/news/114467/konferencja-z-okazji-ogolnopolskiego-i-miedzynarodowego-dnia-walki-z-depresja-23-lutego-2023

Uczestnicy konferencji spoza UG powinni wcześniej dokonać opłaty w wysokości 200 zł na nr konta UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415, tytułem: KW0W-23 (Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV, ul. Kołobrzeska 43).

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Plakat konferencji 1.05 MB
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG