Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”

Dr hab. Izabela Morska z Wydziału Filologicznego UG, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Wydziału Nauk Społecznych UG oraz emerytowani profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Józef Borzyszkowski oraz prof. dr hab. Zenon Ciesielski zostali laureatami Pomorskiej Nagrody Literackiej 2019.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została powołana w 2018 roku w dowód uznania dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich pisarzy i wydawców książek. Jest przyznawana autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu albo autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki, czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Fundatorem nagrody jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a organizatorem Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

W tym roku zgłoszono do konkursu aż 374 książki. Podczas uroczystości online wręczono nagrody w trzech głównych kategoriach: „Literacka Książka Roku” (autorstwa twórców i twórczyń z Pomorza), „Pomorska Książka Roku” (publikacje tematycznie związane z Pomorzem) i „Całokształt pracy literackiej” oraz dodatkowej – „Kaszubska Nagroda Literacka”.

W pierwszej kategorii nagrodę otrzymała książka dr hab. Izabeli Morskiej pt. „Znikanie”. Publikacja pisarki, eseistki, krytyczki kultury i członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich opowiada historię tajemniczej choroby i wszystkiego, co jest związane z walką z nią: począwszy od kontaktów ze służbą zdrowia, na społecznych relacjach skończywszy.  

„Pomorską Książką Roku” okazała się „Historia Kaszubów w dziejach Pomorza” tomy III–V prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego, historyka, emerytowanego wieloletniego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, jednego z najbardziej zasłużonych działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, historyka, socjologa i antropologa. Monografia jest syntezą dotychczasowych badań nad życiem codziennym Kaszubów w świecie wielu kultur i przemian zachodzących w dziedzinie materialnej oraz duchowej.  

Nagrodę za całokształt twórczości przyznano prof. dr. hab. Zenonowi Ciesielskiemu, historykowi literatury i kultury skandynawskiej, emerytowanemu wieloletniemu pracownikowi Uniwersytetu Gdańskiego, głównemu twórcy skandynawistyki na UG, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Umea w Szwecji.

Ostatnie wyróżnienie, „Kaszubską Nagrodę Literacką” otrzymał prof. dr hab. o. Adam Sikora, teolog i zakonnik, profesor teologii biblijnej, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor przekładów Biblii i Tory z języków oryginalnych na polski i kaszubski.  

Więcej informacji i relacja z wydarzenia: pod linkiem

Fot. materiały prasowe WiMBP

Biuro Rzecznika Prasowego