UG podpisało dwie umowy licencyjne ze start-upem NANOSCI sp. z o.o

Prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska oraz dr inż. Paweł Mazierski

Na zdjęciu prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska oraz dr inż. Paweł Mazierski, udziałowcy firmy NANOSCI Sp. z o. o.

Uniwersytet Gdański podpisał dwie umowy licencyjne z firmą NANOSCI Sp. z o.o. - podmiotem powstałym w celu komercjalizacji wynalazków, których twórcami jest zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.  NANOSCI wykorzysta licencję do opracowania urządzeń pracujących w układach klimatyzacji, oczyszczających powietrze z patogenów w tym SARS-CoV-2. Misją firmy jest uczynienie środków transportu i miejsc pracy bezpiecznymi dla podróżnych i pracowników.

Oba wynalazki zgłoszone zostały do ochrony patentowej przed Urzędem Patentowym RP. Udzielone licencje dotyczą komercyjnego wykorzystania wynalazków w zakresie otrzymywania warstw fotokatalitycznych. Udzielenie licencji umożliwi komercjalizację innowacyjnych, nowoczesnych technologii oczyszczania powietrza wykorzystujących proces fotokatalityczny.

- Montaż urządzeń oczyszczających powietrze w systemach klimatyzacji umożliwi usuwanie mikroorganizmów patogennych z powietrza – zarówno bakterii jak i wirusów – i tym samym zwiększy bezpieczeństwo w środkach masowego transportu. Podobne urządzenia można zastosować w pomieszczeniach biurowych, po to żeby zwiększyć bezpieczeństwo na stanowiskach pracy – mówi Adam Kądziela, Prezes Zarządu.

Firma NANOSCI rozpoczęła właśnie realizację projektu we współpracy z firmą Solaris, jednym z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, w ramach akceleracji (opracowania modelu biznesowego) w Akceleratorze Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II, organizowanej przez DGA S.A. z Poznania, pod tytułem „Fotokatalityczny oczyszczacz powietrza do zastosowania w kabinach pojazdów”.

- Fotokatalityczne oczyszczanie powietrza umożliwia jednoczesną degradację lotnych zanieczyszczeń organicznych (VOCs), związków nieorganicznych (takich jak amoniak czy siarkowodór), ale przede wszystkim inaktywację mikroorganizmów (bakterii, wirusów oraz grzybów). Dostosowanie i montaż fotokatalitycznego modułu oczyszczania powietrza w układzie klimatyzacji autobusu ma zabezpieczyć kierowcę autobusu oraz pasażerów przed ekspozycją na mikroorganizmy chorobotwórcze, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii SARS-CoV-2 – tłumaczy prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Biuro Rzecznika Prasowego