Uwaga! Dzień Rektorski wolny od zajęć dydaktycznych!

Na wniosek Parlamentu studentów UG
Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski
ogłasza dzień 06 kwietnia (czwartek) Dniem Rektorskim
wolnym od zajęć dydaktycznych
z wyłączeniem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ze względu na wspólną organizację zajęć na tym wydziale
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
(Studenci MWB będą mieli dzień wolny od zajęć dydaktycznych
w innym terminie, w maju br.)

Kalendarz akademicki

 

At the request of the Student Parliament UG

Rector prof. dr hab. Piotr Stepnowski

declares April 6 (Thursday) to be Rector's Day

free from classes

excluding the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG and MUG

due to the joint organisation of classes at this Faculty

with the Medical University of Gdańsk

(IFB students will have the day off from classes

at another date in May this year).

zp