Zwycięstwo UG w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”

rektor

Uniwersytet Gdański zwyciężył w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości” w kategorii "Wsparcie dla Ukrainy". Na Konferencji Uniwersytetów Europejskich w Warszawie nagrodę odebrał Rektor prof. Piotr Stepnowski. 

Wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, strukturalnej, trwałej i systemowej współpracy w zakresie edukacji, badań i innowacji w całej Europie – to cele przyświecające Konferencji Uniwersytetów Europejskich, nowej inicjatywie poświęconej sojuszom instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej.

Zwieńczeniem pierwszej edycji konferencji była gala rozdania nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”. Laureaci konkursu ogłoszeni zostali przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Nominacje przyznawano w pięciu obszarach: osobowość, innowacje, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonałość Erasmus+, wsparcie dla Ukrainy.

Nagroda główna w kategorii "Wsparcie dla Ukrainy" przyznana została Uniwersytetowi Gdańskiemu, a odebrał ją z rąk wiceministra kultury Ukrainy Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Prof. Piotr Stepnowski mówił podczas swojego wystąpienia o zaangażowaniu UG m.in. we współpracę międzynarodową, o zróżnicowaniu językowym i kulturowym, interdyscyplinarności, międzysektorowości i wyrównywaniu szans w dostępie do kształcenia.

Przypomnijmy, że nasza uczelnia prowadziła i prowadzi wiele działań pomocowych - m.in. prowadzona była w roku ubiegłym  największa na Pomorzu akcja zbiórki i przeładunku darów dla uchodźców i walczącej Ukrainy, gościliśmy dzieci walczących na wojnie żołnierzy, a także dwukrotnie - w maju ubiegłego roku (czytaj tu) i w kwietniu tego roku (czytaj tu) wraz z NAWĄ byliśmy gospodarzami konferencji międzynarodowej „Solidarni z Ukrainą”, której celem było nie tylko wyrażenie poparcia dla naszych wschodnich przyjaciół, ale też usystematyzowanie działań pomocowych dla tamtejszego środowiska naukowego oraz ocena minionego roku pomocy, wdrożonych programów i ustalenie dalsze działań w tym zakresie. 

Organizatorzy warszawskiej konferencji nominowali też do nagrody  w kategorii 1. "Osobowość" Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler, prof. UG.

Pełna lista nominowanych

W Kapitule Konkursu zasiedli: dr Anna Budzanowska – Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum, Waldemar Siwiński – Założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, dr hab. Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Bartosz Stawiarz – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Regionami i Biura ds. Erasmus+ Sport.

Konferencja Uniwersytetów Europejskich adresowana jest do rektorów uczelni wyższych w Polsce, które należą do konsorcjów Uniwersytetów Europejskich, jak również przedstawicieli środowisk akademickich aspirujących do udziału w sojuszach Uniwersytetów Europejskich – czyli wszystkich rektorów, dziekanów, koordynatorów, kierowników katedr zainteresowanych inicjatywą umiędzynarodowienia uczelni wyższych.

Więcej informacji o wygranych w SM Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG