25-lecie utworzenia Muzeum Inkluzji w Bursztynie na WB UG

W maju br. mija 25 lat od utworzenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pracowni Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Z tej okazji Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowała międzynarodową konferencję Fossil Record in Resins and Sediments, a jej pierwszego dnia uczczono rocznicę powstania muzeum jubileuszowym tortem.

Główną misją Muzeum Inkluzji w Bursztynie, które powstało na WB w 1998 r., jest gromadzenie i przechowywanie skamieniałości zachowanych w żywicach kopalnych, prowadzenie badań naukowych, kolekcjonowanie naturalnych odmian i form bursztynów oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Konferencję Fossil Record in Resins and Sediments, która rozpoczęła się 23 maja br. w Auditorium Biologicum Wydziału Biologii UG, prowadził dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG. Otwarcia dokonał Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, który przywitał zgromadzonych gości, a także podkreślił wyjątkowość pracowni i jej naukowy walor: - Uniwersytet Gdański jest w posiadaniu wielu pereł, a jedną z nich jest niewątpliwie Wydział Biologii i Muzeum Inkluzji w Bursztynie.

Następnie Rektor UG wręczył dr Elżbiecie Sontag srebrny medal Uniwersytetu Gdańskiego Bene merito et merenti.

W dalszej części głos zabrała dr Elżbieta Sontag.

- 25 lat temu na Wydziale Biologii, w Katedrze Zoologii Bezkręgowców została powołana pracownia Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Jednego dnia spełniło się marzenie członków dwóch organizacji –  naukowców zajmujących się skamieniałościami zachowanymi w żywicach kopalnych i bursztynników pracujących na co dzień z bursztynem – mówiła dr Elżbieta Sontag. - 25 lat temu był szczególny czas. W Gdańsku i na Pomorzu prężnie rozwijała się branża bursztynnicza. Działało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników i Odbywały się Targi Amberif. Na polskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie Gdańskim pracowali naukowcy, którzy opisywali i badali owady  zachowane w kopalnych żywicach. Muzeum Inkluzji w Bursztynie było wspólną ideą i odpowiedzią na potrzeby środowiska. Musimy mieć świadomość, że nie byłoby tego wszystkiego, nie spotkalibyśmy się dzisiaj, gdyby nie Państwo, gdyby nie współpraca, otwartość i zaufanie.

Po wysłuchaniu prezentacji, dotyczącej historii Muzeum, darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w powstanie muzeum wręczono podziękowania za współpracę i przekazanie bursztynu do uniwersyteckiej kolekcji. Uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na jubileuszowy tort.

Fossil Record in Resins and Sediments rozpoczęła się dziś na WB UG. Konferencja została sfinansowana ze środków programu "Doskonałość Naukowa" Ministerstwa Edukacji i Nauki RP. Jej organizatorami są Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG