Uniwersytet w Splicie organizuje kurs BIP nt. środowiska morskiego. Rekrutacja dla studentów UG

MDL

Wyszukiwanie, interpretacja i wykorzystanie danych dotyczących środowiska morskiego - to temat kursu Blended Intensive Program (BIP) organizowanego przez Uniwersytet w Splicie, partnera sojuszu SEA-EU. Inicjatywa jest otwara dla studentów UG, obejmie zajęcia online i stacjonarne w Splicie. Za kurs przyznawane są punkty ECTS.

Program BIP stanowi wyjątkową okazję w zakresie mobilności krótkoterminowych w ramach Erasmus+. W semestrze letnim br. Uniwersytet Gdański zorganizował kurs pt. „Zrównoważone Miasto”, dostępny m.in. dla partnerów z Dalmacji. Teraz studenci UG mają okazję odwiedzić chorwacką uczelnię. 

Marine Data Literacy to pionierski projekt, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji w zakresie wyszukiwania, rozumienia i wykorzystania danych dotyczących środowiska morskiego. Zajęcia w formie wykładów i warsztatów będą prowadzone przez zespół ekspertów z uniwersytetów współpracujących w ramach SEA-EU (uczelni ze Splitu, Algarve, Brestu, Kadyksu, Gdańska, Kilonii i Malty). Przewidywana jest możliwość uzyskania punktów ECTS.

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów II stopnia oraz Szkół Doktorskich / Studiów Doktoranckich kierunków zajmujących się naukami o morzu lub środowisku.

Program składa się z dwóch części - zajęć online (październik - listopad 2023) i warsztatów stacjonarnych na Uniwersytecie w Splicie (2-10.12.2023)

Aby zgłosić się do inicjatwy, należy skontaktować się z koordynatorką Marine Data Literacy na Uniwersytecie Gdańskim dr Aleksandrą Dudkowską Następnie po uzyskaniu zgody od koordynatorki wypełnić formularz rejestracji (do 15 września).

Więcej informacji na stronie.

oprac. MJ/ZP